EVNGENCO1 sẽ ký hợp đồng với TKV về cung cấp than dài hạn

Theo Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1), trong những tháng cuối năm nay, Tổng công ty đặc biệt quan tâm đến các giải pháp đảm bảo cấp đủ than phục vụ các nhà máy nhiệt điện.
Cụ thể, EVNGENCO1 sẽ ký hợp đồng nguyên tắc với Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc cung cấp than dài hạn (25 năm) và ký hợp đồng mua bán than năm 2019 cho các nhà máy nhiệt điện sử dụng than trong nước.
Bên cạnh đó, EVNGENCO1 cũng nâng cao năng suất bốc dỡ tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải, nâng cấp phòng thí nghiệm hóa đạt chuẩn VILAS đủ năng lực giám định các hợp đồng mua bán than trong nước.
Đối với cung ứng than nhập khẩu, EVNGENCO1 dự kiến sẽ phê duyệt phương án nhập khẩu than giao đoạn 2019-2020 và giai đoạn sau năm 2020 để làm cơ sở triển khai.
Cùng với việc đảm bảo than cho sản xuất điện, Tổng công ty sẽ tiếp tục chỉ đạo các nhà máy nhiệt điện hoàn thành lập và trình phê duyệt “Đề án xử lý, tiêu thụ tro xỉ, thạch cao của nhà máy nhiệt điện”; tiếp tục đốt than trộn tại Nhiệt điện Duyên Hải và nghiên cứu các giải pháp đốt than trộn tại nhiệt điện Nghi Sơn./.
Theo Vietnam+