EVNGENCO2: Phấn đấu đạt sản lượng sản xuất 2 tỷ kWh trong năm 2023

Đây là mục tiêu được đề ra và thống nhất tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty Cổ phần (EVNGENCO2).

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của EVNGENCO2 tổ chức vừa qua, các đại biểu thống nhất triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm và vận hành điện an toàn, hiệu quả.

Biểu quyết tại Đại hội cổ đông EVNGENCO2
Chủ trì Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của EVNGENCO2 tiến hành biểu quyết

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2022; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023…

Tổng giám đốc EVNGENCO2 phát biểu tại Đại hội
Tổng Giám đốc EVNGENCO2 Trương Hoàng Vũ báo cáo các nội dung tại Đại hội

Bước tiến trong chuyển đổi số

Báo cáo tại Đại hội cổ đông, EVNGENCO2 cho biết năm 2022 được xem là cột mốc quan trọng đánh dấu hành trình xây dựng và phát triển của Tổng công ty Phát điện 2 sau 10 năm thành lập. Kết quả năm 2022, tổng sản lượng điện sản xuất toàn Tổng công ty đạt 16,3 tỷ kWh, đạt 103% kế hoạch, chiếm khoảng 13% tổng sản lượng điện sản xuất của EVN và các GENCOs; chiếm 6% tổng sản lượng điện toàn hệ thống.

Năm 2022 cũng là năm EVNGENCO2 cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam cơ bản hoàn thành chuyển đổi số. Tổng công ty đã có những bước tiến trong công cuộc chuyển đổi số như: Số hoá 3D các thiết bị, kết cấu, chi tiết máy trong Nhà máy điện; Phát triển các phần mềm “Tự động cập nhật và báo cáo các số liệu vận hành hồ chứa”, “Quản lý kế hoạch sản xuất kinh doanh”; Tổ chức các buổi hội thảo, các khóa đào tạo chuyên sâu giúp nâng cao nhận thức về các tính năng, hiệu quả các giải pháp chuyển đổi số…

Công tác sửa chữa lớn của các Đơn vị trong toàn Tổng công ty đều hoàn thành đúng và vượt tiến độ so với kế hoạch. Ngoài ra năm 2022 toàn EVNGENCO2 đã ủng hộ khoảng 20 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội tại các địa phương.

Triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành kế hoạch

Từ tháng 4/2023, do ảnh hưởng của hiện tượng El–Nino, lượng nước về các hồ Thuỷ điện rất thấp, mưa ít, nắng nóng gay gắt, tình hình cung ứng nhiên liệu tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Trước những thách thức này, EVNGENCO2 triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành kế hoạch như: Vận hành các tổ máy phát điện an toàn, hiệu quả, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống; Các đơn vị thủy điện đảm bảo cấp nước cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp mùa khô, vận hành đúng quy trình hồ chứa và liên hồ được phê duyệt;

Đồng thời tổ chức thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ của Chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Triển khai thực hiện các dự án có liên quan đến EVNGENCO2 thuộc Quy hoạch điện VIII; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh… Mục tiêu trong năm 2023, EVNGENCO2 phấn đấu đạt sản lượng sản xuất của công ty mẹ và công ty con 100% vốn là 2 tỷ kWh.

Đại diện EVN phát biểu tại Đại hội
Ông Đinh Thế Phúc – Thành viên Hội đồng thành viên EVN phát biểu tại Đại hội

Tham dự Đại hội đại diện cổ đông lớn của EVNGENCO2, ông Đinh Thế Phúc – Thành viên hội đồng thành viên EVN, chia sẻ: “Năm 2022, EVNGENCO2 đã đạt được những thành tích ấn tượng, phát triển ổn định. Bước sang năm 2023, Tổng công ty cần tiếp tục tiết kiệm chi phí, đảm bảo các tổ máy vận hành ổn định và hiệu quả; Đảm bảo công tác sửa chữa lớn, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đúng kế hoạch đề ra...

Ông Đinh Thế Phúc đồng thời nhấn mạnh EVNGENCO2 "cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án được EVN thông qua; Ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng EVN thực hiện lộ trình chuyển đổi số, trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025; Bám sát Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp triển khai các bước tiếp theo để hoàn thành công tác quyết toán cổ phần hoá… EVN với tư cách là cổ đông lớn sẽ hỗ trợ tối đa để EVNGENCO2 ngày càng phát triển”.

tham gia biểu quyết tại đại hội
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Trước những khó khăn hiện hữu trong năm 2023, tại Đại hội EVNGENCO2 cho biết sẽ quyết tâm tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hạn chế, thực hiện tốt trọng trách, nhiệm vụ chính trị đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia và hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Ngọc Mai - Minh Lương