Giữa những khó khăn, PVN vẫn “cán đích” ngoạn mục

Kết thúc năm 2019, với định hướng và phương châm hành động đúng đắn, cùng những giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả, PVN đã về đích trước kế hoạch năm từ 2-60 ngày tất cả các chỉ tiêu.

Ngày 6/1, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của PVN
Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của PVN

Báo cáo tại Hội nghị, Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng cho biết, năm 2019 PVN tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ được giao trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, với phương châm “Bản lĩnh - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động”, tập thể lãnh đạo và CBCNV PVN đã giữ vững niềm tin, đoàn kết, bình tĩnh vượt khó, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được giao.

Kết thúc năm 2019, PVN đã về đích trước kế hoạch năm từ 2-60 ngày tất cả các chỉ tiêu, nổi bật là: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định năm 2010) đạt 519,8 nghìn tỉ đồng, vượt 4,3% kế hoạch, tăng 6,3% so với năm 2018. Tổng doanh thu toàn PVN đạt 736,2 nghìn tỉ đồng, vượt 123,9 nghìn tỉ đồng (20%) kế hoạch, tăng 17% so với năm 2018. Nộp ngân sách Nhà nước toàn PVN đạt 108 nghìn tỉ đồng, vượt 20,5 nghìn tỉ đồng (23,0%) kế hoạch. Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 43,8 nghìn tỉ đồng, vượt 40% kế hoạch...

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng
Ông Lê Mạnh Hùng - Tổng giám đốc PVN vui mừng chia sẻ những thành tích mà PVN đã đạt được trong năm 2019

Hệ số bảo toàn vốn đến thời điểm 31/12/2019 đạt 1,02 lần cho thấy Công ty mẹ - Tập đoàn đã bảo toàn và phát triển được vốn. Hệ số khả năng thanh toán nhanh dự kiến tại thời điểm 31/12/2019 là 2,9 lần; hệ số khả năng thanh toán tổng quát dự kiến tại thời điểm 31/12/2019 là 4,0 lần cho thấy Công ty mẹ - Tập đoàn có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ, đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển...

Trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm dầu khí và các dự án điện cấp bách, PVN đã tích cực, chủ động thực hiện và kịp thời, thường xuyên báo cáo Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về tiến độ, những khó khăn, vướng mắc liên quan, những vấn đề vượt thẩm quyền, để xin ý kiến chỉ đạo. Giá trị thực hiện đầu tư năm 2019 đạt trên 30,4 nghìn tỉ đồng.

PVN đã chủ động, tích cực trong việc xử lý 5 dự án yếu kém, khó khăn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 29-9-2017. PVN đã hoàn thành báo cáo Đề án tái cơ cấu PVN giai đoạn 2019-2025. Các hoạt động khoa học công nghệ được đẩy mạnh; công tác an ninh, an toàn, môi trường trên các công trình dầu khí được bảo đảm; công tác đào tạo được triển khai tích cực; công tác thanh tra, kiểm tra giám sát mọi mặt hoạt động từ PVN đến các đơn vị thành viên được triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời; công tác an sinh xã hội tiếp tục được triển khai thực hiện theo cam kết.

Đặc biệt, PVN đã tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, chú trọng công tác truyền thông và triển khai nhiều biện pháp nhằm tái tạo văn hóa Petrovietnam.

Với kết quả sản xuất kinh doanh, tài chính vững mạnh đạt được trong những năm qua và năm 2019, cũng như triển vọng phát triển tích cực trong tương lai, PVN đã được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings đánh giá tín nhiệm độc lập ở mức BB+. Đây là một trong những minh chứng rõ nét phản ánh sự đổi mới, nâng cao công tác quản trị tài chính tích hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của PVN là kịp thời, thiết thực, hiệu quả, đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư, tổ chức tài chính trong và ngoài nước, đối tác chiến lược đối với PVN; là cơ sở, điều kiện vững chắc để PVN huy động vốn trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng cũng chỉ rõ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2019 vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, trong đó, một số khó khăn dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch của Tập đoàn trong năm 2020 và phát triển Tập đoàn trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên, xác định việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2020 mang tính quyết định để thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2016-2020, năm 2020.

Khẳng định trong thời gian qua PVN đã “Bản lĩnh - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động” trên thực tế, nói đi đôi với làm, và PVN sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh mong muốn Chính phủ, các Bộ, ngành tiếp tục quan tâm, chia sẻ hơn với các tập đoàn, tổng công ty hơn, trong đó có PVN.

Chủ tịch PVN
Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh mong muốn Chính phủ, các Bộ, ngành tiếp tục quan tâm, chia sẻ với Tập đoàn

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ghi nhận, biểu dương những kết quả sản xuất, kinh doanh mà tập thể lãnh đạo, người lao động toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đạt được trong năm 2019. Tuy phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với khát vọng và nhiệt huyết; với truyền thống đoàn kết vượt mọi khó khăn, thách thức, tập thể lãnh đạo, chuyên gia, cán bộ, công nhân viên, người lao động ngành Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của đất nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ghi nhận, biểu dương những kết quả sản xuất, kinh doanh mà PVN đã đạt được trong năm 2019

PVN và các đơn vị thành viên đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra, đặc biệt ở các chỉ tiêu gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác, chế biến dầu khí và các chỉ tiêu tài chính. Những kết quả khá toàn diện của ngành Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, góp phần nâng cao tiềm lực kinh tế đất nước; đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Chia sẻ những khó khăn, thách thức mà ngành Dầu khí đang phải đối diện, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn đồng hành, chia sẻ với ngành Dầu khí nói chung, Tập đoàn Dầu khí Nam nói riêng.

Với riêng ngành Dầu khí, yêu cầu đặt ra là phải trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ, bao gồm tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, tồn trữ, phân phối, dịch vụ và xuất nhập khẩu; góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đồng thời, phải phát triển ngành Dầu khí, trong đó có PVN phải có tiềm lực mạnh về tài chính và khoa học công nghệ, có sức cạnh tranh cao, chủ động tích cực hội nhập quốc tế.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tin tưởng ngành Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, phát huy truyền thống vẻ vang của mình và những kết quả đạt được, tạo ra nhiều thành tích to lớn hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Cũng tại hội nghị, PVN đã vinh danh 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2019 và 19 nhóm tác giả các sáng kiến loại đặc biệt và loại A của Tập đoàn.

PVN vinh danh các cá nhân, tập thể xuất sắc trong năm 2019
PVN vinh danh các cá nhân, tập thể xuất sắc trong năm 2019

12 ĐƠN VỊ TIÊU BIỂU ĐƯỢC VINH DANH

 1. Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PVGas)
 2. Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)
 3. Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Việt Nam (PVTrans)
 4. Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC)
 5. Công ty cổ phần PVI
 6. Liên Doanh Việt – Nga (Vietsovpetro)
 7. Công ty cổ phần Lọc Hóa Dầu Bình Sơn (BSR)
 8. Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)
 9. Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOil)
 10. Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem)
 11. Tập thể tàu FPSO Lewek Emas, Công ty Dịch vụ hàng hải Dầu khí (PVTrans OFS) thuộc Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PV TRANS)
 12. Ban Dung dịch, Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng, Liên doanh Việt – Nga (Vietsovpetro)
Lãnh đạo PVN giới thiệu với Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng những sản phẩm của ngành Dầu khí
Lãnh đạo PVN giới thiệu với Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng những sản phẩm của ngành Dầu khí

 

DẤU ẤN NĂM 2019 CỦA TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM

 1. Tập trung công tác quản trị và Tái tạo Văn hóa Petrovietnam

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu trúc, tinh giản bộ máy, tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp.

Chú trọng triển khai nhiều biện pháp nhằm tái tạo Văn hóa Petrovietnam. Huy động hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ thể hiện quyết tâm trong triển khai xây dựng Văn hóa Petrovietnam.

 1. Về đích trước kế hoạch từ 1 - 2 tháng

Các chỉ tiêu của Tập đoàn đều về đích trước kế hoạch năm từ 2-60 ngày.

Gia tăng trữ lượng dầu khí hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2 tháng.

Doanh thu từ lĩnh vực công nghiệp điện của Tập đoàn năm 2019 đạt mức kỷ lục với gần 36 nghìn tỷ đồng.

Về cơ bản, các đơn vị thành viên trong Tập đoàn đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Một số đơn vị đã về đích sớm từ 1 - 2 tháng.

 1. Được các tổ chức uy tín xếp thứ hạng cao

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã được Fitch Ratings đánh giá tín nhiệm độc lập ở mức BB+. Đây là minh chứng phản ánh mục tiêu đổi mới, nâng cao công tác quản trị tài chính tích hợp với hoạt động kinh doanh của Tập đoàn là kịp thời, thiết thực, hiệu quả.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giữ vị trí quán quân trong Bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2019 do Vietnam Report thực hiện.

Ngoài ra, nhiều đơn vị liên tục đứng ở thứ hạng cao ở các giải thưởng, tôn vinh năng lực sản xuất, quản trị điều hành, sáng tạo và bảo vệ môi trường…

 1. Đầu tư, phát triển các dự án quan trọng

Đã hoàn thành đầu tư và đưa 2 mỏ/công trình vào khai thác. Mỏ Cá Tầm và giàn BK-20 của Vietsovpetro đã cho dòng dầu thương mại đầu tiên.

Khởi công xây dựng Công trình Kho chứa LNG 1 triệu tấn tại Thị Vải, là kho chứa LNG đầu tiên tại Việt Nam, mang lại nguồn năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

 1. Nhiều đơn vị vượt qua khó khăn

Một số đơn vị vượt qua khó khăn, mở rộng thị trường ra nước ngoài.

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) hoạt động hiệu quả, hết lỗ lũy kế, ra khỏi tình trạng giám sát tài chính đặc biệt.

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan dầu khí (PVDrilling) ký hợp đồng dịch vụ khoan dài hạn với đối tác nước ngoài.

 1. Đảm nhận Tổng thư ký ASCOPE

Kỳ họp lần thứ 45 Hội đồng Dầu khí các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN Council on Petroleum – ASCOPE) được tổ chức tại Hà Nội. Lần đầu tiên Petrovietnam đảm nhận vai trò Tổng Thư ký trong lịch sử hình thành và phát triển của ASCOPE. Điều này thể hiện sự hội nhập sâu rộng, vai trò tích cực của Petrovietnam và các đơn vị thành viên trong cộng đồng dầu khí khu vực Đông Nam Á, song hành với vị thế ngày càng được nâng cao của Việt Nam trong ASEAN.

Nguyên Hà