Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn Bộ Công Thương khóa IV

Nhằm chuẩn bị kỹ nội dung Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công Thương khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, sáng ngày 13/7/2022, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội.

Tham dự hội nghị có sự tham gia của đồng chí Trần Minh Tuân - Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức Đảng ủy Bộ Công Thương, đồng chí Hoàng Minh Chiến - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương và các Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ, cũng như các cán bộ Đoàn chủ chốt (Bí thư, Phó Bí thư) của 36 cơ sở Đoàn trực thuộc.

Đồng chí Hoàng Minh Chiến - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương chủ trì hội nghị phát biểu

 

Đồng chí Hoàng Minh Chiến - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương chủ trì hội nghị phát biểu: Hội nghị lần này để lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027, đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, đề nghị các đồng chí đóng góp ý kiến, xây dựng, kiện toàn báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ IV của Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương hoàn thiện hơn, từ đó, có những định hướng cụ thể hơn cho các hoạt động Đoàn trong giai đoạn 2022-2027.

Đồng chí Trần Minh Tuân - Phó trưởng Ban thường trực Ban tổ chức, Đảng ủy Bộ Công Thương  phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Minh Tuân - Phó trưởng Ban thường trực Ban tổ chức, Đảng ủy Bộ Công Thương đánh giá cao 2 dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương khóa III trình tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 và Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công Thương khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 đã tái hiện chi tiết lại những hoạt động, kết quả, chỉ tiêu, đường hướng của Đoàn Thanh niên Bộ trong cả quá trình vừa qua.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương báo cáo tóm tắt Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương khóa III và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công Thương khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Quang cảnh Hội nghị

 

 

Dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Minh Chiến - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý vào các Dự thảo Báo cáo trên về các nội dung: Nội dung dự thảo báo cáo, khẩu hiệu đại hội, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2022 - 2027…

Về cơ bản đa số các đại biểu nhất trí cao với các Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương khóa III, và Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công Thương khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Các đại biểu tham luận và góp ý vào các Dự thảo Báo cáo

 

Hội nghị cũng đã nghe 5 tham luận chuyên đề từ cơ sở về: Nâng cao hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đoàn viên Thanh niên Bộ Công Thương; Phong trào thanh niên tình nguyện; Công tác Đoàn và phong trào thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị; Công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động Đoàn và phong trào Đoàn…, và 6 ý kiến đóng góp, bổ sung, hoàn thiện từ cơ sở về nội dung của các Dự thảo báo cáo, qua đó đề xuất thêm các giải pháp trong phần phương hướng nhiệm vụ trọng tâm, cũng như góp ý về khẩu hiệu đại hội, và chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ 2022 - 2027...

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Chiến thay mặt Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương gửi lời cảm ơn đến tới Đảng ủy Bộ Công Thương trong thời gian vừa qua đã tạo điều kiện, quan tâm, chỉ đạo, ủng hộ cho Đoàn Thanh niên Bộ. Đồng thời, cảm ơn và ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm trên tinh thần xây dựng của các đại biểu tham dự Hội nghị. Những ý kiến đóng góp tại Hội nghị sẽ là tiền đề quan trọng để Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 -2027.

Minh Trí