Hoàn thành xây dựng hạ tầng các KCN mới là nhiệm vụ trọng tâm của Ban Quản lý KCN Vĩnh Phúc

Ngay từ khi nhận nhiệm vụ về xây dựng hạ tầng các KCN mới, Ban Quản lý KCN Vĩnh Phúc đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, nhiều nhiệm vụ khó đã được giải quyết nhanh gọn.

Tại cuộc họp nghe Ban Quản lý (BQL) các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Chí Giang đã đánh giá cao trách nhiệm của vai trò của Ban Quản lý KCN trong triển khai nhiệm vụ khởi công xây dựng hạ tầng các KCN mới trên địa bàn.

Vai trò người đứng đầu trong quản lý, triển khai xây dựng hạ tầng các KCN mới

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị tại Quyết định số 529-QĐ/TU; trong đó nhiệm vụ trọng tâm của BQL các KCN là triển khai khởi công xây dựng hạ tầng các KCN mới trên địa bàn tỉnh. Thực thi nhiệm vụ được giao, BQL các KCN tỉnh đã linh hoạt, sáng tạo triển khai các hạng mục sát với tình hình thực tế của các địa phương và đạt kết quả tích cực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang yêu cầu, từ nay đến cuối năm, BQL cần tập trung hơn nữa, đề ra các giải pháp đồng bộ; xây dựng kế hoạch chi tiết, lộ trình cụ thể thực hiện từng nhiệm vụ, nhất là giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án mới. Việc hoàn thành nhiệm vụ được xem là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị trong năm.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ khởi công xây dựng hạ tầng các KCN

Ông Nguyễn Xuân Phương, Trưởng BQL các KCN tỉnh cho biết: Ngay từ khi nhận nhiệm vụ, đơn vị đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành. Trong đó, đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết liệt triển khai công việc. Nhiều nhiệm vụ khó đã được giải quyết nhanh gọn.

Đối với nhiệm vụ hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư tối thiểu 2 KCN trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm đến nay, BQL đã hoàn thiện chủ trương đầu tư KCN Phúc Yên; KCN Bình Xuyên II, giai đoạn 2; hiện đang trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng.

Hạ tầng KCN
KCN Sông Lô II là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng hạ tầng các KCN

Việc xây dựng dự thảo quy chế phối hợp giữa các cơ quan, chính quyền địa phương và chủ đầu tư trong quản lý các KCN trên địa bàn được tập trung chỉ đạo, đã tổ chức xin ý kiến các ngành liên quan và đăng tải toàn bộ dự thảo trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

Đến nay, Ban đã tổng hợp, tiếp thu ý kiến để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo. Trong quá trình thực hiện nội dung này, ban gặp một số khó khăn như khi mới triển khai nhiệm vụ, đơn vị đã xây dựng dự thảo quy chế trên căn cứ pháp lý của Nghị định số 82 của Chính phủ và gửi các sở, ngành tham gia đóng góp ý kiến; tuy nhiên, sau khi Chính phủ có Nghị định số 35 để thay thế Nghị định số 82, đơn vị đã phải điều chỉnh dự thảo quy chế, vì vậy tiến độ thực hiện nhiệm vụ chậm hơn so với thời gian dự kiến.

Nhiệm vụ triển khai khởi công xây dựng hạ tầng các KCN mới được thành lập trên địa bàn tỉnh được đơn vị đặc biệt quan tâm. Ban đã tổ chức gặp gỡ các chủ đầu tư hạ tầng các KCN mới thành lập như KCN Sơn Lôi, Sông Lô I và II, Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa, Nam Bình Xuyên để nắm bắt tình hình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN.

Đại diện các chủ đầu tư hạ tầng đã cam kết hoàn thành việc triển khai khởi công xây dựng hạ tầng các KCN trong năm nay. BQL cũng thường xuyên đôn đốc chủ đầu tư hạ tầng các KCN khẩn trương bồi thường, giải phóng mặt bằng (BT-GPMB); hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng, phấn đấu hoàn thành tiến độ như đã cam kết.

KCN Sơn Lôi hiện đã thực hiện BT-GPMB được 73,85ha/257,35ha; đã giao đất 59,92ha. Các thủ tục đầu tư đã được triển khai để thực hiện khởi công theo đúng nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh ủy giao.

Trong quá trình thực hiện dự án, vẫn còn một số hộ dân có ruộng nằm xen kẹp giữa phần đất KCN và sông Cầu Bòn khoảng 3,5ha đề nghị thu hồi. Nguyên nhân là diện tích này nằm ngoài ranh giới KCN Sơn Lôi, việc này đã được UBND tỉnh giao UBND huyện Bình Xuyên kiểm tra, đề xuất phương án giải quyết.

Đến nay, KCN Nam Bình Xuyên đã thực hiện kê khai, kiểm đếm được 37,58ha/290,152ha; đã chi trả 17,58ha. Khó khăn lớn nhất của dự án này hiện nay là việc phối hợp của chủ đầu tư (Công ty TNHH Nam Bình Xuyên Green ParK) thực hiện dự án rất chậm trễ. Tuy nhiên, sau đó chủ đầu tư đã phối hợp với UBND huyện Bình Xuyên BT-GPMB và đã chi trả được 17, 58ha.

Bên cạnh đó, người dân thị trấn Đạo Đức đề nghị giữ lại nghĩa trang Đầm Trôi do địa phương không còn diện tích đất để quy hoạch, di chuyển nghĩa trang.

KCN Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa (khu vực 2 – giai đoạn 1) đã thực hiện kê khai, kiểm đếm được 83ha/112,27ha; đã có quyết định thu hồi 60,6ha; được giao 41,8ha; các thủ tục đầu tư đang được triển khai để thực hiện khởi công trong năm.

xây dựng hạ tầng các KCN
Những tháng cuối năm Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Ban thường vụ Tỉnh ủy giao về việc triển khai nhiệm vụ xây dựng hạ tầng các KCN

KCN Sông Lô I đã thực hiện kiểm đếm, kê khai quy chủ 74,29ha/177,36ha; các thủ tục đầu tư đang được triển khai thực hiện. Hiện, Bộ Xây dựng đã tạm dừng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án và phải lập quy hoạch phân khu.

Trên thực tế, còn nhiều vấn đề chênh lệch, chưa chuẩn xác giữa diện tích của sổ đỏ và bản đồ thu hồi đất. KCN Sông Lô II đã thực hiện kiểm đếm 144ha/165,6ha, dự án này vẫn chưa được phê duyệt danh mục các xã đồng bằng, trung du, miền núi trên địa bàn.

UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp để báo cáo HĐND tỉnh; dự án vẫn còn có sự chênh lệch, chưa chuẩn xác giữa diện tích sổ đỏ và bản đồ thu hồi đất.

Nhiều nhiệm vụ khó trong quản lý, triển khai xây dựng hạ tầng các KCN mới trên địa bàn đến nay cơ bản đã hoàn thành. Trong năm 2022, 5 KCN mới sẽ hoàn thành các thủ tục đầu tư để thực hiện khởi công.

Hiện nay, BQL các KCN tỉnh đang tập trung rà soát, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị tư vấn để hoàn chỉnh quy hoạch lại mạng lưới các KCN để tích hợp vào dự thảo quy hoạch chung của tỉnh.

Chỉ riêng tháng 8/2022, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã thực hiện cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư (CNĐKĐT) mới cho 05 dự án, trong đó: 01 dự án FDI với vốn đầu tư đăng ký 15 triệu USD và 04 dự án đầu tư trong nước với vốn đầu tư đăng ký 1.750,0 tỷ đồng; cấp GCNĐKĐT điều chỉnh tăng vốn cho 04 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 10,98 triệu USD. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm trong tháng 8/2022 là 25,98 triệu USD và 1.750,0 tỷ đồng.

Những tháng cuối năm, Ban Quản lý các khu công nghiệp tiếp tục đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch, phát triển các khu công nghiệp; quản lý các dự án sau cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tăng cường nắm bắt, tháo gỡ, khơi thông các điểm nghẽn, các khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Ban thường vụ Tỉnh ủy giao về việc triển khai nhiệm vụ xây dựng hạ tầng các KCN

 

 

Nguyên Vỵ