Hoạt động nữ công tại Công đoàn Bộ Công Thương: nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong thời kỳ mới

Sinh thời, Hồ Chủ tịch luôn quan tâm và đánh giá cao vị trí, vai trò của phụ nữ trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam, Người nhấn mạnh: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”, điều này cho thấy vai trò to lớn của phụ nữ trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước, bảo tồn, trau dồi, kế thừa, phát huy những phẩm chất đạo đức tốt đẹp từ đời này sang đời khác.
cong doan cong thuong
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Thứ trưởng Trần Quốc Khánh tặng hoa và quà cho các nữ đoàn viên khối Cơ quan Bộ nhân ngày 20/10

Trong thời kỳ đổi mới, chủ trương của Ðảng về công tác phụ nữ và bình đẳng giới được thể hiện xuyên suốt trong Nghị quyết Ðại hội Ðảng, các Nghị quyết và Chỉ thị của Trung ương Ðảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác quần chúng, công tác vận động phụ nữ, công tác cán bộ nữ.

Năm 1994, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 16/5/1994 về một số vấn đề công tác cán bộ nữ trong tình hình mới khẳng định: “Cần xây dựng Chiến lược đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng lao động nữ nói chung và cán bộ nữ nói riêng…Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ nữ làm công tác khoa học- kỹ thuật, kinh tế, pháp luật, hành chính, quản lý nhà nước,...cán bộ nữ dân tộc ít người, tôn giáo, vùng sâu, vùng xa. Các trường lớp đào tạo, bồi dưỡng của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể khi chiêu sinh cần có quy định tỷ lệ nữ một cách thoả đáng, đưa vào chương trình đào tạo những kiến thức về giới...”.

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng chỉ rõ: “Đối với phụ nữ, thực hiện tốt luật pháp và chính sách bình đẳng giới, bồi dưỡng, đào tạo nghề nghiệp, nâng cao học vấn; có cơ chế, chính sách để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều vào các cơ quan lãnh đạo và quản lý ở các cấp, các ngành, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em; tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện tốt thiên chức người mẹ; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng tiếp tục khẳng định: “Nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần thực hiện bình đẳng giới. Tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện tốt vai trò của người công dân, người lao động, người mẹ, người thày đầu tiên của con người. Bồi dưỡng, đào tạo để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt động xã hội, các cơ quan lãnh đạo và quản lý ở các cấp. Chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ bà mẹ, trẻ em. Bổ sung và hoàn chỉnh các chính sách về bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, thai sản, chế độ đối với lao động nữ. Kiên quyết đấu tranh chống các tệ nạn xã hội và các hành vi bạo lực, xâm hại và xúc phạm nhân phẩm phụ nữ”.

Ngày 27 tháng 4 năm 2007, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2020, phụ nữ được nâng cao trình độ về mọi mặt, có trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; có việc làm, được cải thiện rõ rệt về đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần; tham gia ngày càng nhiều hơn công việc xã hội, bình đẳng trên mọi lĩnh vực; đóng góp ngày càng lớn hơn cho xã hội và gia đình. Phấn đấu để nước ta là một trong các quốc gia có thành tựu bình đẳng giới tiến bộ nhất của khu vực”.

Trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 20 tháng 01 năm 2018, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 21-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, trong đó yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ hướng đến đạt được mục tiêu đề ra của Nghị quyết 11.

Tại Bộ Công Thương số lượng nữ đoàn viên chiếm gần 50% trên tổng số đoàn viên vì vậy công tác nữ công luôn là một nội dung quan trọng, không thể tách rời trong các hoạt động của Công đoàn Bộ Công Thương.

Ngay sau Đại hội nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Công Thương đã chỉ đạo cấp công đoàn cơ sở trực thuộc thành lập Ban nữ công tại đơn vị nhằm tạo điều kiện để chị em phát huy vị trí, vai trò, năng lực; thực hiện quyền đại diện cho lao động nữ trong việc tham gia với công đoàn và chính quyền cùng cấp bàn bạc, giải quyết các vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ.

Ban Nữ công Công đoàn Bộ đã chủ động, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất, tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động mang tính đặc thù giới nhân kỷ niệm các ngày truyền thống với nhiều hình thức  thiết thực như: tổ chức buổi gặp mặt chúc mừng các nữ cán bộ, công chức, đoàn viên và người lao động Bộ Công Thương nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã đánh giá cao sáng kiến tổ chức hoạt động này của Ban Nữ công Công đoàn Bộ vừa thích ứng trong bối cảnh dịch bệnh, vừa tạo điều kiện, cơ hội để các chị em phụ nữ khối cơ quan Bộ giao lưu, chia sẻ, tạo nguồn cổ vũ, động viên chị em vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Thứ trưởng Trần Quốc Khánh tặng hoa và quà cho các nữ đoàn viên khối Cơ quan Bộ nhân ngày 20/10

Ban Nữ công Công đoàn Bộ luôn tích cực động viên, khích lệ nữ đoàn viên, người lao động dù ở bất cứ cương vị nào hãy cố gắng phấn đấu, không ngừng học tập, rèn luyện nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Trong thời gian vừa qua, đồng chí Nguyễn Thị Hoa – Chủ tịch Công đoàn Bộ, Trưởng Ban Nữ Công đoàn Bộ Công Thương đã rất quan tâm đến sự phát triển, tiến bộ của cán bộ nữ, đặc biệt là Lãnh đạo nữ của Bộ.

Cùng với các hoạt động phong trào nữ công, công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng là con cán bộ, đoàn viên công đoàn các đơn vị trực thuộc cũng được Ban Nữ công Công đoàn Bộ luôn quan tâm, chú trọng. Trong dịp Trung thu 2021, tuy không tổ chức được các hoạt động vui chơi cho các cháu như mọi năm vì dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Công đoàn Bộ Công Thương đã tặng quà cho 1.697 cháu thiếu nhi từ 14 tuổi trở xuống; nhân dịp tổng kết năm học 2020-2021, Công đoàn Bộ đã khen thưởng 1.192 cháu đạt danh hiệu các cấp, trong đó có 16 cháu đạt danh hiệu tại các cuộc thi quốc gia,quốc tế. Tổng số kinh phí dành cho hai hoạt động này là 291.350.000đ.

Từ những kết quả đã đạt được, để nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm về vai trò, vị trí, tiềm năng to lớn của phụ nữ, Ban Nữ công Công đoàn Bộ sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tổ chức thêm những phong trào về công tác phụ nữ và bình đẳng giới nhằm nâng cao chất lượng công tác nữ công, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng phát triển.

 

Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương