Hội nghị Đại biểu người lao động Tổng Công ty Giấy Việt Nam: Dân chủ, hiệu quả

Ngày 15/5/2017, với sự tham dự của 187 đại biểu chính thức (đại diện cho gần 3.400 cán bộ công chức của Tổng Công ty Giấy Việt Nam (Vinapaco) - Công ty mẹ), Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2017 c

Với sự đồng thuận cao, Hội nghị đã thông qua những giải pháp nhằm  hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; báo cáo thực hiện Thỏa ước lao động tập thể của Vinapaco giai đoạn 2014-2017; việc thực hiện tái cơ cấu và cổ phần hóa của doanh nghiệp; trả lời chi tiết các đề xuất, kiến nghị từ người lao động tại các đơn vị, cơ sở trực thuộc…Trên tinh thần thảo luận dân chủ và công khai Hội nghị đã thông qua các nội dung quan trọng: bổ sung sửa đổi và đi đến ký kết Thỏa ước lao động tập thể; thông qua Nội quy lao động tập thể, Quy chế Phân phối tiền lương và tiền thưởng của đơn vị.

Tại Hội nghị ông Trịnh Xuân Tuyên, Phó chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của Ban Lãnh đạo Vinapaco trong giai đoạn 2014 -2016, mặt dù gặp nhiều khó khăn, doanh thu lợi nhuận giảm mạnh nhưng Tổng Công ty đã giữ ổn định việc làm,  đời sống, thu nhập cho CBVC LĐ (với mức lương hầu như không giảm) cho người lao động.

Ông Trịnh Xuân Tuyên đánh giá cao việc thực hiện quy chế dân chủ tại Vinapaco.

Giai đoạn 2014 -2016, Thỏa ước lao động tập thể của Vinapaco đã được áp dụng nghiêm túc tại tất cả các đơn vị, thời gian làm việc và thời giờ nghỉ ngơi của CBVCLĐ được thực hiện theo đúng Thỏa ước đã ký kết. 100%  đơn vị trả lương bằng và cao hơn mức lương tối thiểu vùng (do Nhà nước quy định); công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp tại hầu hết các đơn vị đều được trú trọng thực hiện tốt, môi trường điều kiện lao động được cải thiện tốt nên trong nhiều năm qua không có người mắc bệnh nghề nghiệp các đơn vị đều có nội quy, quy định về lao động, kỷ luật lao động, đời sống văn hóa cơ sở của người lao động được trú trọng nâng cao…

Với sự đồng thuận nhất trí cao Hội nghị đã thông qua và đi đến ký kết bản Thỏa ước Lao động tập thể sửa đổi năm 2017 giữa Tổng Giám đốc Tổng Công ty và Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty.

Ông Nguyễn Xinh, Chủ tịch Công đoàn Vinapaco cho biết để chuẩn bị cho sự kiện này Vinapaco đã phát hành văn bản hướng dẫn các đơn vị cơ sở tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017 đồng thời chuẩn bị các nội dung cho Hội nghị Đại biểu người lao động cấp Tổng Công ty năm 2017, trong đó hướng dẫn chi tiết cho các đơn vị về nội dung sửa đổi, bổ sung về thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động và các quy chế của Tổng Công ty…

Theo báo cáo của Vinapaco, các đơn vị đều nghiêm túc tổ chức Hội nghị, tạo được không khí  thảo luận dân chủ và sôi nổi…Đến cuối tháng 4/2017 đã có 45 /46 đơn vị của Vinapaco tổ chức xong hội nghị người lao động năm 2017(riêng Công ty Nguyên liệu giấy miền Nam do điều kiện thường trực phòng chống cháy rừng nên tạm hoãn sang tháng 6). Hội nghị người lao động tại các đơn vị của Vinapaco đảm bảo quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc… Từ các đơn vị đã bầu ra được 173 đại biểu, (đúng cơ cấu tiêu chuẩn và đối tượng phân bổ, gồm đại diện Ban Tổng giám đốc, Công đoàn Tổng công ty, phòng, ban chuyên môn);tổng hợp 111 ý kiến, kiến nghị  tới Hội nghị cấp Tổng Công ty.

Hội nghị có sự đồng thuận nhất trí cao, thông qua nhiều nội dung.

Trao đổi về việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở ông Trịnh Xuân Tuyên đánh giá cao nỗ lực của Ban Lãnh đạo Vinapaco trong việc thực hiện quy chế này tại đơn vị, tạo điều kiện cho người lao động trực tiếp tham gia thể hiện ý kiến, đề xuất. Ông Tuyên nhấn mạnh, những ý kiến từ cơ sở tham gia đóng góp đã thể hiện quyền, trách nhiệm, quan điểm trong việc thực hiện quy chế dân chủ, góp ý thiết thực vào công tác lãnh đạo chỉ đạo đơn vị, hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2017 của đơn vị.

Qua Hội nghị Vinapaco đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên người lao động Vinapaco đoàn kết tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi lao động sáng tạo thực hiện hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh trong lao động, phòng chống cháy nổ… phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ.