Hội nghị Sơ kết công tác Đảng, SXKD, ATVSLĐ quý III và 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2021

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Tổng Công ty không có trường hợp nào mắc dịch Covid-19, đã hoàn thành các mục tiêu, các lĩnh vực.

Vừa qua, tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực - TKV đã tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa Tổng công ty và các đơn vị Hội nghị Sơ kết công tác Đảng, SXKD, ATVSLĐ quý III và 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2021, đồng thời tổ chức công bố Quyết định của Tổng công ty về công tác cán bộ và chúc mừng lãnh đạo Tổng công ty nghỉ hưu theo chế độ.

Tại Hội nghị đã tổ chức công bố Quyết định của Tổng công ty bổ nhiệm Ông Đoàn Xuân Hiệu - Phó Trưởng Ban Kế toán - Tài chính Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực – TKV, bổ nhiệm Ông Nghiêm Xuân Chiến -  Giám đốc Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực - TKV, bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Tuấn - Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV, giữ chức vụ Giám đốc Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV, kể từ ngày 01/10/2021.

Điện lực TKV

Trong 9 tháng đầu năm 2021, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng sâu, rộng đến hoạt động xã hội và tác động xấu đến nền kinh tế toàn cầu trong đó có Việt Nam dẫn đến nhu cầu tiêu thụ điện giảm sút, hạn chế huy động công suất phát các nhà máy, nguồn nhân lực và việc cung cấp vật tư thiết bị, Đời sống tinh thần cũng có những thay đổi do ảnh hưởng bởi dịch,…

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam triển khai nhiệm vụ kép "vừa chống dịch, vừa sản xuất", thực hiện "năm tiết kiệm" với tinh thần "Kỷ luật và Đồng tâm" đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao. Trong 9 tháng đầu năm 2021, Tổng Công ty không có trường hợp nào mắc dịch Covid-19, đã hoàn thành các mục tiêu, các lĩnh vực, cụ thể: sản lượng điện sản xuất đạt 7.680 tr.kWh, bằng 74,56% kế hoạch Tổng công ty giao, bằng 76,8% KH Tập đoàn giao, bằng 96,68% so với cùng kỳ; Sản xuất than đạt 109,88 nghìn tấn bằng 91,7% kế hoạch giao, bằng 102,2% so với cùng kỳ; đạt 10.563 tỷ đồng,bằng 75,03% kế hoạch TCT giao, bằng 77,01% kế hoạch TKV giao; Lợi nhuận đạt 596,83 tỷ đồng, bằng 70,9% KH điều hành, bằng 85,15% kế hoạch TKV giao, bằng 100,5% so với cùng kỳ. Công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật tiếp tục được phát huy có hiệu quả, công tác đầu tư, công tác tái cơ cấu đã triển khai thực hiện theo kế hoạch; Công tác an toàn, môi trường được đảm bảo, các nhà máy đã từng bước thay đổi diện mạo theo hướng "Nhà máy trong công viên"; các đơn vị đã áp dụng phiếu công tác, phiếu thao tác điện tử; chữ ký điện tử; các cuộc họp, các Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến qua các phần mềm ứng dụng; ứng dụng các phần mềm làm việc online, điều hành sản xuất có hiệu quả, thông suốt, không gây ách tắc sản xuất. Công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học được quan tâm đúng mức và đạt kết quả cao, đời sống và thu nhập CBCNV người lao động được ổn định.

Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Nguyễn Trọng Hùng
Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Nguyễn Trọng Hùng

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Nguyễn Trọng Hùng đã biểu dương và đánh giá cao kết quả SXKD và các mặt công tác của Tổng công ty đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2021. Đồng thời chỉ ra các tồn tại hạn chế và chỉ đạo các công việc cần thực hiện trong thời gian tới.

Tổng Giám đốc Tổng công ty Ngô Trí Thịnh
Tổng Giám đốc Tổng công ty Ngô Trí Thịnh

Kết luận Hội nghị Tổng Giám đốc Tổng công ty Ngô Trí Thịnh dự báo những khó khăn trong thới gian tới; dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhu cầu sử dụng điện, quy định về môi trường,…Tổng giám đốc yêu cầu các đơn vị có những giải pháp, xây dựng kịch bản để ứng phó và thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ; Trong đó, Vừa phòng chống dịch vừa sản xuất theo tình hình mới; Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật; vận hành ổn định, an toàn các nhà máy; Đảm bảo công tác AT-VSLĐ-PCCN; Phối hợp tốt với địa phương và các cơ quan chức năng đảm bảo công tác môi trường của các nhà máy; Tiếp tục ứng dụng KHCN, cải tiến trong sản xuất, nâng cao hiệu suất thiết bị và các tổ máy, giảm suất tiêu hao than và điện tự dùng; Thực hiện bóc đất, mở vỉa khai thác than đúng quy trình; Kiểm soát thiết bị, giảm tần suất các sự cố đặc biệt là hệ thống tua bin và lò hơi; Đẩy nhanh công tác đầu tư Dự án Na Dương II; Ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả quản lý, sản xuất; Thực hiện đề án tái cơ cấu giai đoạn 2020-2025; Quan tâm công tác đào tạo về quản lỹ kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ; Chăm lo đời sống cho CNVC, người lao động...

Tại Hội nghị Tổng công ty đã tổ chức chúc mừng đồng chí Hoàng Phó Hiềng, nguyên Chủ tịch Công đoàn, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty và đồng chí Phạm Văn Thường, nguyên Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nghỉ hưu theo chế độ.

Một số hình ảnh:

Một số hình ảnh

Một số hình ảnh

Một số hình ảnh

Xuân Hiệp