Hội thảo Quản trị rủi ro trong sản xuất, kinh doanh

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đồng Tháp vừa tổ chức Hội thảo Quản trị rủi ro trong sản xuất, kinh doanh với sự tham dự của trên 60 doanh nghiệp, cơ sở, làng nghề sản xuất công

Đây là Hội thảo đầu tiên được được tổ chức theo Kế hoạch hoạt động khuyến công trong năm 2017 của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã được Sở Công Thương phê duyệt. Hội thảo nhằm giúp các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh nâng cao năng lực quản lý, thích ứng tốt với những biến động của thị trường và hội nhập quốc tế hiệu quả.

Tại Hội thảo, Tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền - Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh báo cáo và xác định đầy đủ chức năng, nhiệm vụ cụ thể của quản trị rủi ro; phân tích, xếp hạng rủi ro theo khả năng xuất hiện và mức độ ảnh hưởng; phát triển giải pháp và tổ chức thực hiện các giải pháp ngăn ngừa, xử lý rủi ro. Từ đó, thiết kế hệ thống thông tin nhận diện dấu hiệu rủi ro bên trong và bên ngoài giúp doanh nghiệp chủ động nhận diện, ngăn ngừa và xử lý rủi ro nhằm giảm thiệt hại cho doanh nghiệp.