Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm

Giai đoạn 2020-2024, Hà Nội sẽ huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối ở nước ngoài.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 313/KH-UBND về thực hiện năm 2023 triển khai đề án “Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2020-2024”.

Theo kế hoạch, có 5 nhóm nội dung triển khai thực hiện đề án trên trong năm 2023, gồm: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; xây dựng cơ sở dữ liệu; tiếp tục triển khai các chương trình xúc tiến thương mại và kết nối doanh nghiệp Việt trong và ngoài nước, đồng thời, phát triển hệ thống phân phối ở nước ngoài; định hướng bán hàng Việt qua các sàn thương mại điện tử; triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế.

Để huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối ở nước ngoài, UBND Thành phố yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền về sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của Hà Nội trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trực tiếp hoặc gián tiếp phát triển các kênh phân phối hàng hóa ở nước ngoài, góp phần tăng quy mô kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam, của Hà Nội tại các hệ thống phân phối hàng hóa nước ngoài, kết nối các doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu trong nước tham gia hiệu quả hơn vào các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đại sứ quán, thương vụ Việt Nam, các tổ chức xúc tiến thương mại, Hội người Việt Nam ở nước ngoài, các cục, vụ của Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao và các đơn vị liên quan để triển khai, phát triển hạ tầng thương mại, kết nối, đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối tại nước ngoài.

Thành phố cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thông qua các hình thức đa dạng.

Củng cố và phát huy hơn nữa vai trò của các trung tâm thương mại, chợ truyền thống, siêu thị của người Việt, nhất là ở các thị trường có đông người Việt Nam sinh sống nhằm tăng cường hơn nữa việc đưa hàng hóa Việt Nam vào các cơ sở này; tăng cường kết nối doanh nghiệp Việt trong và ngoài nước.

Ngoài ra, Thành phố còn kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường, góp phần đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của thành phố Hà Nội.

 Nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch gồm:

Các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng dự toán nguồn ngân sách nhà nước trình cấp thẩm quyền để bố trí kinh phí thực hiện theo đúng quy định.

Nguồn đóng góp của doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức và các nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

[Quảng cáo]

Hoàng Hà