IEA hỗ trợ ASEAN giải quyết các thách thức về năng lượng

Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đã có nhiều hoạt động hỗ trợ khu vực ASEAN giúp giải quyết các thách thức về năng lượng đối với tất cả các loại nhiên liệu và công nghệ và những vấn đề liên quan.

Chiều 19/11/2020, tại Hà Nội, Hội nghị đối thoại Bộ trưởng Năng lượng các nước ASEAN và Cơ quan Năng lượng quốc tế (AMEM - IEA) 2020 đã được diễn ra dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cùng sự tham gia của Trưởng đại diện các phái đoàn quốc gia thành viên, Ban thư ký ASEAN, Giám đốc Trung tâm Năng lượng ASEAN, Trưởng đoàn đại biểu IEA Ông Mr. Fatih Birol.

Đại diện Việt Nam, Thứ trưởng Đặng Hoàng An cho biết, hiện nay, năm 2019, tổng dân số của ASEAN vào khoảng 650 triệu người dân, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt trên 3.200 tỷ USD và kim ngạch thương mại đạt khoảng 2.800 tỷ USD. ASEAN đã trở thành một trong những khu vực phát triển kinh tế năng động nhất trên thế giới.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cho rằng, đi cùng với tốc độ phát triển kinh tế khả quan của khu vực là nhu cầu năng lượng cũng tăng lên nhanh chóng.

Điều này đặt ra những thách thức không nhỏ với tất cả các khía cạnh trong chính sách năng lượng của mỗi quốc gia thành viên là phải đáp ứng được nhu cầu năng lượng với chi phí phù hợp, đảm bảo an ninh năng lượng đồng thời đảm bảo các cam kết với quốc tế về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, Thứ trưởng nhận định và đề nghị, bên cạnh sự nỗ lực của từng quốc gia thành viên, rất cần sự hỗ trợ của các đối tác phát triển, các tổ chức quốc tế bao gồm IEA.

Hội nghị đối thoại Bộ trưởng Năng lượng các nước ASEAN và Cơ quan Năng lượng quốc tế
Tại Hội nghị đối thoại AMEM – IEA 2020, Thứ trưởng Đặng Hoàng An nhấn mạnh, IEA đã có nhiều hoạt động hỗ trợ khu vực ASEAN giúp giải quyết các thách thức về năng lượng đối với tất cả các loại nhiên liệu và công nghệ

Đánh giá về quá trình hợp tác, hỗ trợ của IEA đối với cộng đồng ASEAN, Thứ trưởng Đặng Hoàng An nhấn mạnh, IEA là đối tác chiến lược quan trọng của ASEAN.

Thông qua quá trình hợp tác sâu rộng với khu vực trong những năm qua, IEA đã có nhiều hoạt động hỗ trợ khu vực ASEAN giúp giải quyết các thách thức về năng lượng đối với tất cả các loại nhiên liệu và công nghệ và những vấn đề liên quan bao gồm các nghiên cứu để tích hợp năng lượng tái tạo vào hệ thống điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thu hút vốn đầu tư tư nhân trong lĩnh vực truyền tải điện, xây dựng năng lực thu thập dữ liệu và thống kê năng lượng cho các quốc gia thành viên ASEAN.

Bên cạnh các hỗ trợ trực tiếp về kỹ thuật, với quan hệ thể chế ASEAN-IEA ngày càng trở nên bền chặt, IEA cũng có nhiều đóng góp quan trọng và tích cực trong thực hiện các nghiên cứu, rà soát sửa đổi và đề xuất các chính sách năng lượng giúp các quốc gia thành viên ASEAN phát triển ngành năng lượng theo hướng hội nhập quốc tế.

“Phải kể đến việc IEA thúc đẩy các ưu tiên năng lượng của ASEAN, xây dựng báo cáo triển vọng năng lượng Đông Nam Á, các nghiên cứu về mua bán điện đa phương, hỗ trợ xây dựng khung pháp lý để phát triển thị trường năng lượng khu vực”, Thứ trưởng nhấn mạnh một lần nữa.

Hội nghị đối thoại Bộ trưởng Năng lượng các nước ASEAN và Cơ quan Năng lượng quốc tế

Hội nghị đối thoại Bộ trưởng Năng lượng các nước ASEAN và Cơ quan Năng lượng quốc tế

Thời gian vừa qua, dù có những ảnh hưởng không nhỏ của dịch bệnh Covid-19, IEA vẫn hỗ trợ ASEAN triển khai đầy đủ các nội dung và hoạt động hợp tác mang lại kết quả tốt, đặc biệt là các hoạt động ưu tiên thực hiện trong năm 2020.

Thứ trưởng hi vọng, IEA và ASEAN sẽ tích cực chia sẻ, trao đổi và thảo luận để tiếp tục thực hiện các nội dung của Chương trình hợp tác 3 năm 2019-2021(Three-Year Rolling Work Programme) giữa IEA và ASEAN nhằm góp phần đạt được mục tiêu vì một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và bền vững.

Hạ An