Kho bạc Nhà nước Trà Vinh: Hướng đến xây dựng Kho bạc điện tử

Triển khai định hướng của Kho bạc Nhà nước (KBNN) về ứng dụng chuyển đổi số, phát triển hệ thống KBNN hiện đại và bền vững, KBNN Trà Vinh đang triển khai nhiều giải pháp hướng tới xây dựng kho bạc điện tử, kho bạc số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đơn vị đang tập trung nguồn lực hướng đến mục tiêu xây dựng Kho bạc điện tử, trong công tác tập trung nguồn thu cho NSNN, KBNN Trà Vinh tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả dự án “Hiện đại hóa quy trình thu nộp thuế giữa Thuế - Hải quan - KBNN”; Dự án tổ chức phối hợp thu NSNN giữa các cơ quan trong ngành Tài chính với các ngân hàng thương mại (NHTM),…. Đơn vị cố gắng giảm thời gian thực hiện một giao dịch nộp NSNN xuống chỉ còn khoảng 5 phút (so với trước đây là khoảng 30 phút) và hạn chế thanh toán bằng tiền mặt qua KBNN.

Kho Bạc Nhà Nước
Kho bạc nhà Nước Trà Vinh

Đối với hoạt động kiểm soát chi NSNN, đơn vị tăng cường cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng đơn giản hóa hồ sơ kiểm soát chi, rút ngắn thời gian kiểm soát chi đầu tư từ 07 ngày xuống còn 03 ngày làm việc. Thực hiện kiểm soát thanh toán theo nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau”, rút ngắn thời gian thanh toán xuống còn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng NSNN và chủ đầu tư.

KBNN

Với việc triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với các thủ tục kiểm soát chi NSNN qua KBNN tại tất cả các KBNN cấp huyện, hiện nay tỷ lệ chứng từ giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến bình quân chiếm 99% trên chứng từ giao dịch.

KBNN

Bên cạnh đó, KBNN Trà Vinh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), hoàn thành triển khai thanh toán điện tử liên ngân hàng, điện tử song phương, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thanh toán nhanh chóng, chính xác và an toàn; nâng cao chất lượng dịch vụ và tiết kiệm chi phí thanh toán.

KBNN

Bám sát Chiến lược phát triển của KBNN giai đoạn 2021 – 2030, thời gian tới, KBNN Trà Vinh tiếp tục triển khai các giải pháp hướng đến mục tiêu xây dựng kho bạc hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với 3 trụ cột phát triển chính: Tổ chức bộ máy thống nhất theo mô hình kho bạc khu vực, hướng tới mô hình kho bạc 2 cấp (cấp điều hành và cấp thực hiện); Nâng cao chất lượng dịch vụ kho bạc, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ

Đến năm 2030, đơn vị phấn đấu toàn bộ các hoạt động quản lý, quản trị, cung cấp dịch vụ của KBNN được thực hiện trên nền tảng CNTT hiện đại, có sự kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan để hướng tới hình thành “kho bạc số”.

Sau 30 năm thành lập và đi vào hoạt động, hiện nay KBNN Trà Vinh có 05 phòng chuyên môn và 08 KBNN huyện, thị xã; 132 công chức, người lao động, trong đó có 40 thạc sĩ, 72 người có trình độ đại học. Doanh số hoạt động hàng năm bình quân khoảng 273 nghìn tỷ đồng với 1.129 đơn vị mở tài khoản giao dịch.

Năm 2021, trong điều kiện bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tổng thu ngân sách địa phương của Trà Vinh vẫn đạt 5.062 tỷ đồng, bằng 105,5% kế hoạch giao, tăng 0,6% so thực hiện năm 2020. Chi ngân sách thường xuyên năm 2021 đạt 6.781 tỷ đồng, bằng 82,5% dự toán giao; chi đầu tư là 4.136 tỷ đồng, đạt 87,25%.

Huy Tưởng