Khó nhất là vận động người dân chuyển tiết kiệm tiền sang đóng bảo hiểm xã hội

Ngày 25/12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2020 của Bộ LĐ-TB&XH.

Đặc thù của ngành

Năm vừa qua, ngành LĐ-TB&XH đã nỗ lực trong toàn hệ thống để hoàn thành kế hoạch công tác của năm, đặc biệt là những khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm. Trong việc triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Muốn tạo việc làm phải phát triển doanh nghiệp
Muốn tạo việc làm phải phát triển doanh nghiệp

Phó Thủ tướng nhấn mạnh đặc thù của ngành LĐ-TB&XH là phần lớn nhiệm vụ phải phối hợp với các bộ ngành, địa phương.

Đơn cử như công tác xoá đói giảm nghèo không chỉ mình Bộ LĐ-TB&XH làm được nhưng vai trò cơ quan tổng hợp của Bộ cũng rất quan trọng để nâng cao nhận thức, tối ưu hoá nguồn lực.

Hay muốn tạo việc làm thì phải phát triển doanh nghiệp nhưng chính sách về thị trường lao động, đào tạo nhân lực cũng hết sức quan trọng.

Từ sự đột phá của bảo hiểm xã hội tự nguyện trong năm 2019, Phó Thủ tướng đánh giá ngoài nỗ lực của Bộ LĐ-TB&XH còn có sự kết hợp chặt chẽ các cấp, các ngành, đặc biệt là các đoàn thể, doanh nghiệp… phổ biến chính sách này xuống từng xã, từng thôn.

Vấn đề căn bản

Những kết quả đạt được của ngành LĐ-TB&XH có cả sự phối hợp rất chặt chẽ của các ngành, địa phương. Điều đó thể hiện chúng ta nhận thức ngày càng tốt hơn về sự phối hợp giữa các bộ ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp… trong lĩnh vực LĐ-TB&XH.

Vấn đề căn bản nhất là vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội thay vì gửi tiền tiết kiệm
Vấn đề căn bản nhất là vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội thay vì gửi tiền tiết kiệm

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ LĐ-TB&XH phải quyết liệt hơn nữa trong phát triển bảo hiểm xã hội khi tỷ lệ bao phủ loại hình này còn rất thấp so với yêu cầu đặt ra.

“Căn bản nhất không phải là mệnh giá đóng bảo hiểm mà làm sao vận động người dân thay đổi thói quen tự bảo hiểm cho mình bằng cách tiết kiệm tiền sang tham gia bảo hiểm xã hội.

Chúng ta cần kêu gọi các đoàn thể, doanh nghiệp cùng tham gia vận động, tuyên truyền để người dân coi việc tham gia bảo hiểm xã hội là quyền và trách nhiệm của mỗi người”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Vĩnh Bảo