Khung giải pháp thực hiện Chỉ thị 20 về tiết kiệm điện

Hiện nay tiết kiệm điện là giải pháp quan trọng để bảo đảm cung cấp điện trong giai đoạn tới đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tăng trưởng phụ tải ngày càng tăng cao.
Thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng
Chỉ thị 20 yêu cầu thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng

 

Nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, Bộ Công Thương và tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch và các giải pháp thực hiện.

Đồng thời xây dựng kế hoạch hành động và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị này để các bộ, ngành, UBND các địa phương thực hiện; xây dựng phương pháp đánh giá tiết kiệm điện; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát công tác tiết kiệm điện...

Mới đây Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện và cụ thể hóa nội dung của Chỉ thị thông qua việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Chỉ thị trên địa bàn.

Tiết kiệm điện trong chiếu sáng cho mục đích quảng cáo
Tiết kiệm điện trong chiếu sáng cho mục đích quảng cáo

 

Nội dung của Kế hoạch thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung, cụ thể như sau:

Về mục tiêu tiết kiệm điện

Căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2020 - 2025 của địa phương và thực tế tình trạng tiêu thụ, sử dụng điện trên địa bàn, Kế hoạch thực hiện cần đặt ra mục tiêu tiết kiệm điện của địa phương, bao gồm:

a) Mục tiêu chung: Đề nghị xác định mục tiêu tiết kiệm điện hằng năm và mục tiêu giai đoạn của địa phương, theo đó, để đảm bảo đạt được mục tiêu chung của cả nước là mỗi năm tối thiểu tiết kiệm được 2,0% tổng điện năng tiêu thụ, mục tiêu chung hằng năm của địa phương không thấp hơn mục tiêu chung của cả nước.

b) Mục tiêu cụ thể: Đề nghị xác định mục tiêu cụ thể hằng năm và giai đoạn về tiết kiệm điện (tỷ lệ % tiết kiệm điện hoặc điện năng tiết kiệm được tính theo kWh/năm và cả giai đoạn 2020-2025) cho từng khu vực tiêu dùng, sử dụng điện trên địa bàn, bao gồm:

Mục tiêu tiết kiệm điện đối với khu vực sản xuất công nghiệp – xây dựng;

Mục tiêu tiết kiệm điện đối với khu vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp:

Mục tiêu tiết kiệm điện đối với khu vực khu vực giao thông vận tải;

Mục tiêu tiết kiệm điện đối với khu vực thương mại, dịch vụ, du lịch;

Mục tiêu tiết kiệm điện đối với khu vực dân dụng.

tiết kiệm điện đối với khu vực sản xuất công nghiệp
Tiết kiệm điện đối với khu vực sản xuất công nghiệp

 

Về khung nhiệm vụ

Nhiệm vụ trong Kế hoạch thực hiện của địa phương cần cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị, bao gồm nhưng không giới hạn một số nhóm nhiệm vụ chính sau:

Thực hiện hiện tiết kiệm điện tại các cơ quan, công sở, tòa nhà văn phòng, trường học, bệnh viện v.v đóng trên địa bàn.

Thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông trên địa bàn.

tiết kiệm điện đối với khu vực thương mại
Tiết kiệm điện đối với khu vực thương mại

 

Thực hiện tiết kiệm điện tại các hộ gia đình trên địa bàn.

Thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở thương mại và dịch vụ trên địa bàn.

Thực hiện tiết kiệm điện tại cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến, gia công sản phẩm hàng hoá, cơ sở chế tạo, sửa chữa phương tiện, thiết bị, cơ sở khai thác mỏ, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.

Mạnh Đức