Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Malaysia tháng 5 tăng 23,25%

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2018, tổng kim ngạch trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Malaysia đạt 4.898,885 triệu USD tăng 23,25% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên do tốc độ kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh trong khi kim ngạch xuất khẩu giảm dẫn đến cán cân thương mại giữa Việt Nam với Malaysia có sự mất cân bằng lớn, Việt Nam nhập siêu trong quan hệ thương mại với Malaysia (5 tháng đầu năm 2018) tới 1.578,353 triệu USD.

1. Hàng hóa nhập khẩu

Về nhập khẩu hàng hóa từ Malaysia sang Việt Nam, trong tháng 5/2018 đạt 737,255 triệu USD tăng 45,6% so với cùng kỳ, đưa kim ngạch nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm kim ngạch nhập khẩu đạt 3.238,619 triệu USD tăng 44,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến thời điểm này (5 tháng đầu năm 2018) có tới 8 ngành hàng nhập khẩu đạt kim ngạch trên đạt kim ngạch nhập khẩu trên 100 triệu USD (trong đó có 01 ngành hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD) gồm: 1. Xăng dầu các loại đạt 1.054,414 triệu USD; 2. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 513,696 triệu USD; 3. Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 317,407 triệu USD; 4. Kim loại thường khác đạt 142,380 triệu USD; 5. Hàng điện gia dụng và linh kiện đạt 138,081 triệu USD; 6. Dầu mỡ động thực vật đạt 126,406 triệu USD; 7. Chất dẻo nguyên liệu đạt 120,705 triệu USD; 8. Hóa chất đạt 111,138 triệu USD.

2. Hàng hóa xuất khẩu

Về xuất khẩu của Việt Nam sang Malaysia trong tháng 5/2018 đạt 347,761 triệu USD giảm 6,4% so với cùng kỳ, đưa kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2018 đạt 1.660,266 triệu USD giảm gần 4,4% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện Việt Nam chỉ có 7 ngành hàng đạt kim ngạch trên 50 triệu USD, trong đó có 5 ngành hàng đạt kim ngạch trên 100 triệu USD gồm: 1. Điện thoại các loại và linh kiện đạt 250,515 triệu USD; 2. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 235,028 triệu USD;3. Sắt thép các loại đạt 195,621 triệu USD; 4. Gạođạt 122.395 triệu USD; 5. Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh đạt 108,844 triệu USD.

Và 02 ngành hàng đạt kim ngạch trên 50 triệu USD gồm: 1. Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác 73,061 triệu USD; 2. Phương tiện vận tải và phụ tùng 72,395 triệu USD.

Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Malaysia trong 5 tháng đầu năm có một số mặt hàng giảm mạnh như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (khoảng 60,8%). Tuy nhiên cũng có một số mặt hàng có kim ngạch lớn và tăng trưởng khá là: Gạo tăng mạnh đạt kim ngạch 122.395 triệu USD (tăng 177%); Sắt thép các loại tăng 116%; Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh tăng trên 56%; Điện thoại các loại và linh kiện tăng hơn 16,7%;