Kon Tum chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy Điện gió Kon Plông 3.500 tỷ đồng

Dự án có công suất thiết kế 103,5 MW, được đấu nối vào lưới điện quốc gia với sản lượng điện ròng 260.182 MWh điện/năm.

UBND tỉnh Kon Tum vừa có Quyết định số 970/QĐ-UBND về viêc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy điện gió Kon Plông.

Dự án có tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng, do liên doanh liên danh giữa 2 doanh nghiệp Việt Nam và một doanh nghiệp Singapore. Nhà đầu tư LRVN Wind Pte. Ltd (Singapore) góp 440,3 tỷ đồng, Công ty TNHH Quốc tế Nova (Việt Nam) góp 21,1 tỷ đồng và Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát góp 63,4 tỷ đồng. Tỷ lệ vốn góp được định hình sau khi ký kết văn bản liên danh. Ngoài vốn góp, dự án sẽ huy động hơn 2.975 tỷ đồng, chiếm 85% tổng mức đầu tư.

Dự án có công suất thiết kế 103,5 MW, được đấu nối vào lưới điện quốc gia với sản lượng điện ròng 260.182 MWh điện/năm.

Quy mô kiến trúc xây dựng dự án dự kiến 36,04 ha, bao gồm các hạng mục: Móng tua-bin, khu vực thi công tua bin, đường, móng cho đường dây 33kV, móng cho đường dây 220kV, trạm biến áp 033/220kV + nhà điều hành, trạm cắt 220kV.

Tổng diện tích chiếm đất dự kiến sử dụng của dự án là 66,04 ha, trong đó, diện tích chiếm đất có thời hạn 36,04 ha; diện tích chiếm đất tạm thời 30 ha.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Địa điểm thực hiện dự án tại thị trấn Măng Đen và xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Tiến độ thực hiện dự án bắt đầu từ tháng 7/2021 đến tháng 4/2023. Trong đó, tiến độ chuẩn bị đầu tư, hoàn thành các thủ tục pháp lý sẽ bắt đầu từ tháng 7/2021 đến tháng 8/2022; tiến độ khởi công công trình sẽ từ tháng 8 đến tháng 10/2022; tiến độ xây dựng các hạng mục công trình sẽ từ tháng 10/2022 đến tháng 2/2023; tiến độ hoàn thành dự án đưa vào hoạt động sẽ từ tháng 2 đến tháng 4/2023.

UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, rừng, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan. Đặc biệt, nhà đầu tư phải bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Đồng thời, nhà đầu tư thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum theo quy định và có trách nhiệm thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020.

Nhà đầu tư phải liên hệ với các tổ chức, hộ gia đình có diện tích đất chồng lấn để thực hiện thỏa thuận bồi thường làm cơ sở triển khai thủ tục đất đai theo quy định theo đúng tiến độ được phê duyệt. Thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của pháp luật trước khi thực hiện dự án. Trong đó, đối với phần diện tích rừng tự nhiên phải được Thủ tướng chính phủ chấp thuận, phê duyệt.

 

Thanh Xuân