Kỳ điều hành 1/12/2022: Giá xăng dầu giảm mạnh

Các mặt hàng xăng dầu tại kỳ điều hành đầu tiên của tháng 12/2022 giảm giá mạnh trong khoảng 800 - 1.500 đồng/lít.

Giá xăng dầu giảm mạnh ở kỳ điều hành 1/12/2022

Theo Liên Bộ Công Thương - Tài chính, dưới sự tác động của nhiều yếu tố, giá xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 21/11/2022-01/11/2022) có diễn biến tăng giảm đan xen nhưng nhìn chung là giảm.

Trong nước, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước đang được kiểm soát, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp đã phục hồi trở lại. 

Do đó, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 300 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 400 đồng/lít, dầu diesel ở mức 700 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít, dầu mazut ở mức 500 đồng/kg; tiếp tục không chi Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu.

Sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ BOG, giá xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 giảm 992 đồng/lít, không cao hơn 21.679 đồng/lít;

Xăng RON95-III giảm 1.083 đồng/lít, không cao hơn 22.704 đồng/lít;

Dầu diesel 0.05S giảm 1.588 đồng/lít, không cao hơn 23.213 đồng/lít;

Dầu hỏa giảm 1.078 đồng/lít, không cao hơn 23.562 đồng/lít;

Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 832 đồng/kg, không cao hơn 13.953 đồng/kg.

Phương Chi