Kỳ điều hành 31/12/2022: Giá xăng dầu tăng theo thuế bảo vệ môi trường

Với mức thuế bảo vệ môi trường mới áp dụng từ 1/1/2023, giá xăng dầu cũng sẽ tăng 330 - 1.100 đồng/lít tùy loại.

Với mức thuế bảo vệ môi trường mới áp dụng từ 1/1/2023, giá xăng dầu cũng sẽ tăng 330 - 1.100 đồng/lít tùy loại.

Ngày 30/12/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường (đối với xăng, dầu mỡ nhờn, thay thế Nghị Quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 6/7/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, áp dụng từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Cụ thể, mức thuế bảo vệ môi trường áp dụng đối với các mặt hàng xăng dầu trong năm 2023 như sau:

Xăng (trừ etanol): 2.000 đồng/lít (tăng 1.000 đồng/lít so với hiện hành);

Nhiên liệu bay: 1.000 đồng/lít (giữ nguyên như hiện hành);

Dầu diesel: 1.000 đồng/lít (tăng 500 đồng/lít);

Dầu hỏa: 600 đồng/lít (tăng 300 đồng/lít);

Dầu mazut: 1.000 đồng/lít (tăng 700 đồng/lít);

Dầu nhờn: 1.000 đồng/lít (tăng 700 đồng/lít);

Mỡ nhờn: 1.000 đồng/kg (tăng 700 đồng/kg ).

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính và để bảo đảm tính đồng bộ khi triển khai Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15, Bộ Công Thương thực hiện việc điều chỉnh giá bán mặt hàng xăng dầu tương ứng với mức điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường mới.

Sau khi điều chỉnh, giá xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 tăng 1.100 đồng/lít, không cao hơn 21.020 đồng/lít;

Xăng RON95-III tăng 1.100 đồng/lít, không cao hơn 21.807 đồng/lít;

Dầu diesel 0.05S tăng 550 đồng/lít, không cao hơn 22.151 đồng/lít;

Dầu hỏa tăng 330 đồng/lít, không cao hơn 22.166 đồng/lít;

Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 770 đồng/kg, không cao hơn 13.633 đồng/kg.

Mức giá xăng dầu mới áp dụng từ 0 giờ ngày 1/1/2023. 

Thy Thảo