Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và Huyện ủy Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và Huyện ủy Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa hai Đảng ủy.
Toàn cảnh buổi lễ ký kết
Toàn cảnh buổi lễ ký kết

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa. Huyện ủy Hà Trung có ông Trần Duy Bình - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hà Trung; ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hà trung; ông Lê Thanh Hải - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện Hà Trung; các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Hồ Lê Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu tại buổi lễ
Ông Hồ Lê Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu tại buổi lễ

Về phía Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam có ông Hồ Lê Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty; ông Hà Quang Hòa - Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty; bà Trần Thị Hoàng Mai - Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng các ban tham mưu giúp việc; đồng chí Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy Công ty Thuốc lá Thanh Hóa.

Đồng chí Trần Duy Bình – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hà Trung
Ông Trần Duy Bình – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hà Trung

Quy chế phối hợp công tác được xây dựng trên cơ sở các quy định của Trung ương, đặc biệt là Quy định số 197-QĐ/TW ngày 24/11/2008 của Ban Bí thư “về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước với cấp ủy địa phương”, các nội dung phối hợp công tác nhằm đảm bảo giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đối với đơn vị thành viên là Công ty Thuốc lá Thanh Hóa; đồng thời gắn với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương là Huyện ủy Hà Trung, nơi Công ty Thuốc lá Thanh Hóa đóng trên địa bàn.

Ký kết
Phối hợp công tác nhằm đảm bảo giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng

Quy chế gồm 3 chương, 8 điều trong đó quy định Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và Huyện ủy Hà Trung thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương; phối hợp trong lãnh đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ, một số nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng các đoàn thể chính trị xã hội tại Công ty Thuốc lá Thanh Hóa.

PV