Lâm Đồng: Sẽ sáp nhập toàn bộ huyện Lạc Dương vào Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng sẽ sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số huyện Lạc Dương vào thành phố Đà Lạt để mở rộng không gian đô thị.
thanh pho da lat

Diện tích Thành phố Đà Lạt sẽ tăng lên gấp 4 lần.sau khi sáp nhập toàn bộ huyện Lạc Dương 

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Kế hoạch thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhằm mục đích sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở bảo đúng theo các nguyên tắc, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, phù hợp với văn hóa, không gian phát triển của đơn vị hành chính sau sắp xếp.

Toàn bộ huyện Lạc Dương sẽ nhập vào thành phố Đà Lạt

Theo Kế hoạch ban hành, sẽ sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số huyện Lạc Dương (đơn vị hành chính nông thôn) vào thành phố Đà Lạt (đơn vị hành chính đô thị) để mở rộng không gian đô thị thành phố Đà Lạt.

Thành phố Đà Lạt hiện nay có diện tích 396km2. Huyện Lạc Dương có diện tích lớn hơn, gấp 3 lần Đà Lạt hiện hữu, nhưng phần lớn diện tích là rừng, tỉ lệ đô thị hóa thấp. 

Huyện Lạc Dương nằm ở phía Bắc thành phố Đà Lạt, có tổng diện tích 1.314km2, dân số hiện nay khoảng 36.000 người, có gần 90% diện tích tự nhiên là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Dự kiến sau khi sáp nhập vào năm 2024, thành phố Đà Lạt sẽ có diện tích rộng 1.700km2 và dân số khoảng 280.000 người. Cả thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương đều nằm trên cao nguyên Lâm Viên.

Như vậy, sau khi sáp nhập huyện Lạc Dương vào thành phố Đà Lạt, sẽ hình thành một thành phố Đà Lạt mới, với địa giới hành chính mở rộng gấp 4 lần hiện tại. Thành phố mới có địa giới hành chính tiếp giáp với hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk.

thanh pho bao loc
Điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã vào thành phố Bảo Lộc để mở rộng không gian đô thị

Mở rộng không gian đô thị thành phố Bảo Lộc

Kế hoạch nêu rõ, các đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 3 huyện (huyện Đạ Huoai, huyện Đạ Tẻh và huyện Cát Tiên) thành 1 huyện. 

Cùng với đó, tỉnh Lâm Đồng cũng điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã gồm: Lộc An, Lộc Tân, Lộc Nam, Lộc Thành và xã Tân Lạc của huyện Bảo Lâm vào thành phố Bảo Lộc để mở rộng không gian đô thị thành phố Bảo Lộc.

Đối với đơn vị hành chính cấp xã, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Triệu Hải vào xã Quảng Trị thuộc huyện Đạ Tẻh (do không đảm bảo 70% cả 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số). 

Ngoài đơn vị hành chính cấp huyện, tỉnh Lâm Đồng còn nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Triệu Hải vào xã Quảng Trị thuộc huyện Đạ Tẻh do không đảm bảo 70% cả hai tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Sắp xếp đối với một số đơn vị hành chính cấp xã thuộc các đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện trong giai đoạn 2023-2025 mà không đủ điều kiện, tiêu chí thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2026-2030.

Tỉnh Lâm Đồng khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính tinh gọn, phù hợp với thực tiễn địa phương (kể cả các đơn vị hành chính đã bảo đảm tiêu chuẩn). Không bắt buộc thực hiện sắp xếp (trừ trường hợp địa phương có nhu cầu sắp xếp) đối với đơn vị hành chính cấp xã đã thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021.

Lộ trình thực hiện sắp xếp

Năm 2024

Hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã như đã nêu. Tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025. Tập trung giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn quan 2023-2025. Sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025.

Thu hồi con dấu cũ, khác con dấu mới của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới, tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025. Triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023-2025.

Năm 2025 

Tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 (trong đó có những đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023-2025). Tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và những người dôi dư sau Đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030 ở những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023-2025.

Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp lại trụ sở, xử lý tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025. Hoàn thành việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới hành chính và tên gọi của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025. 

Khánh Vy