Lễ Bàn giao Trường Đại học Điện lực từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam về trực thuộc Bộ Công Thương

Ngày 16 tháng 10 năm 2015, Bộ Công Thương đã phối hợp với Tập đoàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Lễ Bàn giao trường Đại học Điện lực từ Tập đoàn EVN về Bộ Công Thương.

Thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017, Trường Đại học Điện lực Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng và trình phê duyệt đề án thí điểm thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Điện lực giai đoạn 2015-2017. Sau những nỗ lực của Nhà trường, ngày 01 tháng 9 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tại Quyết định số 1508/QĐ-TTg.

Thực hiện Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2015 của TTCP về phê duyệt Đề án thí điểm thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Điện lực giai đoạn 2015-2017, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Quyết định chuyển nguyên trạng Trường Đại học Điện lực từ Tập đoàn EVN về trực thuộc Bộ Công Thương.

Trường Đại học Điện lực có tiền thân là Trường Kỹ nghệ thực hành do người Pháp thành lập từ năm 1898, trải qua quá trình phát triển và trưởng thành, ngày 19 tháng 5 năm 2006, trường đã được nâng cấp lên đại học trên cơ sở Trường Cao đẳng Điện lực trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Quyết định số 111/2006/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Từ khi được nâng cấp đại học đến nay, Trường đã có những bước trưởng thành vững chắc và trở thành một trong số những trường đại học có chất lượng đào tạo tốt nhất của ngành Công Thương, không chỉ phục vụ tốt nguồn nhân lực cho ngành Điện lực và Năng lượng là những ngành truyền thống, Trường đã phát triển theo hướng đa ngành đa nghề phục vụ tốt nhu cầu đào tạo của xã hội.

Hiện tại, với 525 giảng viên cơ hữu, đa số có trình độ trên đại học, quy mô đào tạo 24.000 sinh viên, công tác tuyển sinh của trường trong những năm qua luôn thuận lợi, chất lượng học sinh đầu vào năm sau cao hơn năm trước, số lượng vượt chỉ tiêu đề ra, sinh viên ra trường dễ xin việc làm...

Việc chuyển Trường Đại học Điện lực từ Tập đoàn EVN về trực thuộc Bộ Công Thương là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Trường, giúp Đại học Điện lực có điều kiện thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ theo chủ trương của Chính phủ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.