Lễ ký kết thoả thuận hợp tác toàn diện giữa Bộ Công Thương và Tổng cục Hải quan

Ngày 14/11/2008, tại Hà Nội, ông Bùi Xuân Khu – Thứ trưởng Thường trực Bộ Công Thương và ông Vũ Ngọc Anh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ký kết thoả thuận hợp tác toàn diện, làm cơ sở cho v

        Mục tiêu tổng quát của thỏa thuận này là nắm bắt nhanh và xử lý một cách khoa học, cung cấp và trao đổi kịp thời, chính xác những thông tin, diễn biến hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại cả ở thị trường trong nước và quốc tế, phục vụ cho việc chỉ đạo, quản lý và điều hành của Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế và thương mại. Trước mắt, Cục Hải quan sẽ tiến hành tăng cường báo cáo nhanh về sự tác động của kinh tế thế giới tới Việt Nam, phát hiện những yếu tố thương mại, thị trường, về giá và lượng của hàng hoá xuất nhập khẩu, những mặt hàng xuất khẩu mới có tiềm năng, sự biến động của các mặt hàng xuất nhập khẩu; phối hợp triển khai kịp thời các chương trình phần mềm quản lý hàng dệt may xuất khẩu và kiểm soát xuất khẩu sang Hoa Kỳ... Đồng thời, nghiên cứu cải tiến qui trình thủ tục hải quan, mẫu hải quan, đẩy nhanh tiến độ khai hải quan điện tử, khai hải quan từ xa nhằm đáp ứng nhanh nhất yêu cầu thống kê của các cấp quản lý và các công tác khác mà 2 bên quan tâm. Định kỳ, vào tháng 1 hàng năm, lãnh đạo 2 cơ quan sẽ họp đánh giá việc thực hiện các nội dung của chương trình và điều chỉnh, bổ sung các nội dung hợp tác cho các năm tiếp theo. Khi cần thiết, 2 bên sẽ tiến hành giao ban để bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn nảy sinh.