Mực nước hồ thủy điện ngày 30/11: Cảnh báo lũ trên sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, thủy điện tập trung điều tiết

Hiện nay (01/12), mực nước các sông ở nam Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam đang lên; các sông khác ở bắc Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, từ Bình Định đến Khánh Hòa biến đổi chậm. Cảnh báo, từ hôm nay (01/12) đến 03/12, trên các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ.
Thủy điện Sông Hinh
Từ hôm nay (01/12) đến 03/12, trên các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Theo báo cáo của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) về mực nước các hồ thủy điện trên cả nước cho thấy, lưu lượng nước về các hồ chứa khu vực Bắc Bộ ngày 30/11/2023 thấp, tăng nhẹ so với ngày 29/11; khu vực Bắc Trung Bộ nhiều, dao động nhẹ; khu vực Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều, tăng nhẹ; khu vực Đông Nam Bộ thấp, dao động nhẹ so với hôm trước.

Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ cao, tăng nhẹ; khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên cao, dao động nhẹ; khu vực Đông Nam Bộ cao, giảm nhẹ so với ngày hôm trước. Các hồ chứa ở lưu vực sông, suối nhỏ khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ (Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai) mực nước cao, đang tăng cường phát điện, sử dụng nước hiệu quả tránh xả thừa.

Các hồ chứa thủy điện khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam vận hành điều tiết hồ chứa để hạ mực nước hạ lưu, chủ động vận hành phát điện để sử dụng hiệu quả nguồn nước.

Các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên đang phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành. Khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ mực nước cao; một số hồ đã điều tiết nước xả tràn như Hương Điền, Bình Điền, Đak Đrinh, Sông Hinh, Sông Bung 4, Sông Tranh 2, Đăk Mi 4, Quảng Trị, Thượng Kon Tum; các hồ lớn còn lại mực nước đều dưới mực nước theo quy định, chủ động vận hành phát điện để sử dụng hiệu quả nguồn nước.

Dự báo tình hình thủy văn, lưu lượng nước về hồ 24h tới các hồ khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ dao động nhẹ; Khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ tăng nhẹ.

Theo dõi thông tin cập nhật về các hồ thủy điện trên Tạp chí Công Thương tại đây.

Hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ

Các hồ thủy điện tại khu vực Bắc Bộ lưu lượng về hồ thấp, tăng nhẹ so với ngày 29/11: Lai Châu: 226 m3/s; Sơn La: 1.129 m3/s; Hòa Bình: 689 m3/s; Thác Bà: 110 m3/s; Tuyên Quang: 55 m3/s; Bản Chát: 20 m3/s.

Hồ thủy điện Mực nước hồ ngày 30/11 (m) Mực nước chết Mực nước hồ ngày 30/11 so với ngày 29/11 (m) Mực nước hồ ngày 30/11 so với mực nước chết (m) Mực nước dâng bình thường / Mực nước trước lũ (m)
Hồ Lai Châu 294,51 265 -0,16 +29,51 Mực nước dâng bình thường: 295 m
Hồ Sơn La 214,91 175 +0,12 +39,91 Mực nước dâng bình thường: 215 m
Hồ Hòa Bình 116,59 80 -0,05 +36,59 Mực nước tối thiểu: 112,9 m
Hồ Thác Bà 56,3 46 +0,04 +10,3 Mực nước tối thiểu: 54,9 m
Hồ Tuyên Quang 119,83 90 +0,04 +29,83 Mực nước tối thiểu: 109,6 m
Hồ Bản Chát 474,84 431 +0,02 +43,84 Mực nước dâng bình thường: 475 m

Hồ thủy điện khu vực Bắc Trung Bộ

Các hồ thủy điện khu vực Bắc Trung Bộ lưu lượng về hồ dao động nhẹ so với ngày 29/11: Trung Sơn: 133 m3/s; Bản Vẽ: 64 m3/s; Hủa Na: 59 m3/s; Bình Điền: 35 m3/s (xả tràn 16 m3/s); Hương Điền: 264 m3/s (xả tràn 15 m3/s).

Hồ thủy điện Mực nước hồ ngày 30/11 (m) Mực nước chết Mực nước hồ ngày 30/11 so với ngày 29/11 (m) Mực nước hồ ngày 30/11 so với mực nước chết (m) Mực nước dâng bình thường / Mực nước trước lũ (m)
Hồ Trung Sơn 159,04 150 -0,52 +9,04 Mực nước trước lũ: 160 m
Hồ Bản Vẽ 199,79 155 +0,09 +44,79 Mực nước trước lũ: 197,5 - 200 m
Hồ Hủa Na 238,62 215 -0,01 +23,62 Mực nước trước lũ: 240 m
Hồ Bình Điền 81,53 53 -0,07 +28,53 Mực nước trước lũ: 80,6 m
Hồ Hương Điền 56,36 46 +0,02 +10,36 Mực nước trước lũ: 56 m

Hồ thủy điện khu vực Đông Nam Bộ

Các hồ thủy điện khu vực Đông Nam Bộ lưu lượng về hồ thấp, dao động nhẹ so với ngày 29/11: Hồ Thác Mơ: 51 m3/s; Hồ Trị An: 330 m3/s.

Hồ thủy điện Mực nước hồ ngày 30/11 (m) Mực nước chết Mực nước hồ ngày 30/11 so với ngày 29/11 (m) Mực nước hồ ngày 30/11 so với mực nước chết (m) Mực nước dâng bình thường / Mực nước trước lũ (m)
Hồ Thác Mơ 217,9 198 -0,03 +19,9  Mực nước trước lũ: 217 - 218 m
Hồ Trị An 61,52 50 0 +11,52  Mực nước trước lũ: 61,5 - 62,0 m

Hồ thủy điện khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Các hồ thủy điện khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ lưu lượng về hồ nhiều, tăng nhẹ so với ngày 29/11: Hồ A Vương: 76 m3/s; Hồ Đăkđrink: 138 m3/s (xả tràn 85 m3/s); Hồ Sông Bung 2: 44 m3/s; Hồ Sông Bung 4: 248 m3/s (xả tràn 47 m3/s); Hồ Đăk Mi 4: 210 m3/s (xả tràn 93 m3/s); Hồ Sông Tranh 2: 274 m3/s (xả tràn 17 m3/s); Hồ Sông Ba Hạ: 420 m3/s; Hồ Sông Hinh: 106 m3/s (xả tràn 50 m3/s).

Hồ thủy điện Mực nước hồ ngày 30/11 (m) Mực nước chết Mực nước hồ ngày 30/11 so với ngày 29/11 (m) Mực nước hồ ngày 30/11 so với mực nước chết (m) Mực nước dâng bình thường / Mực nước trước lũ (m)
Hồ A Vương 378,63 340 +0,01 +38,63 Mực nước trước lũ: 377 - 380 m
Hồ Đăkđrink 409,95 375 -0,04 +34,95 Mực nước trước lũ: 405 m
Hồ Sông Bung 2 599,42 565 -0,52 +34,42 Mực nước trước lũ: 600 m
Hồ Sông Bung 4 218,06 205 +0,19 +13,06 Mực nước trước lũ: 218,5 - 222,5 m
Hồ Đak Mi 4 257,03 240 -0,3 +17,03 Mực nước trước lũ: 255 m
Hồ Sông Tranh 2 173,39 140 +0,51 +33,39 Mực nước trước lũ: 173 - 175 m
Hồ Sông Ba Hạ 103,53 101 +0,35 +2,53 Mực nước trước lũ: 103 m
Hồ Sông Hinh 208,99 196 0 +12,99 Mực nước trước lũ: 207 m

 

Hồ thủy điện khu vực Tây Nguyên

Các hồ thủy điện khu vực Tây Nguyên lưu lượng về hồ tăng nhẹ so với ngày 29/11: Hồ Buôn Kuốp: 225 m3/s; Hồ Buôn Tua Srah: 132 m3; Hồ Đại Ninh: 10 m3/s; Hồ Hàm Thuận: 10 m3/s; Hồ Đồng Nai 3: 44 m3/s;  Hồ Ialy: 280 m3/s; Hồ Pleikrông: 130 m3/s; Hồ Sê San 4: 385 m3/s;  Hồ Thượng Kon Tum: 56 m3/s (xả tràn 29 m3/s).

Hồ thủy điện Mực nước hồ ngày 30/11 (m) Mực nước chết Mực nước hồ ngày 30/11 so với ngày 29/11 (m) Mực nước hồ ngày 30/11 so với mực nước chết (m) Mực nước dâng bình thường / Mực nước trước lũ (m)
Hồ Buôn Kuốp 411,64 409 +0,78 +2,64 Mực nước dâng bình thường: 412 m
Hồ Buôn Tua Srah 487,28 465 -0,1 +22,28 Mực nước trước lũ: 487 - 487,5 m
Hồ Đại Ninh 879,91 860 +0,01 +19,91 Mực nước trước lũ: 878,0 - 880,0 m
Hồ Hàm Thuận 605 575 +0,01 +30 Mực nước trước lũ: 604,0 - 605,0 m
Hồ Đồng Nai 3 589,88 570 +0,03 +19,88 Mực nước trước lũ: 589 - 590,0 m
Hồ Ialy 514,01 490 -0,01 +24,01 Mực nước trước lũ: 514,2 m
Hồ Pleikrông 569,78 537 -0,08 +32,78 Mực nước trước lũ: 569,5 m
Hồ Sê San 4 214,7 210 -0,08 +4,7 Mực nước trước lũ: 214,5 m
Hồ Thượng Kon Tum 1160 1.138 0 +22 Mực nước trước lũ: 1.157 m

 

Số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) cho thấy, ngày 30/11, sản lượng toàn hệ thống điện quốc gia đạt 790 triệu kWh, tăng 6,6 triệu kWh so với ngày 29/11. Trong đó, thủy điện đạt 226,6 triệu kWh, tăng 4,2 triệu kWh; nhiệt điện than 360,5 triệu kWh, tăng 0,8 triệu kWh; tuabin khí (Gas + dầu DO) 66,9 triệu kWh, tăng 7,4 triệu kWh; điện gió 61,2 triệu kWh, giảm 6,7 triệu kWh; điện mặt trời 57,7 triệu kWh, giảm 0,4 triệu kWh; nhập khẩu điện 14,1 triệu kWh, tăng 1,1 triệu kWh; nguồn khác 3 triệu kWh, tăng 0,2 triệu kWh so với ngày 29/11.

Công suất lớn nhất trong ngày 30/11 đạt 40.910,7 MW (lúc 17h30).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong chiều tối qua (30/11) và sáng nay (01/12), lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) và sông Ba (Phú Yên) đã đạt đỉnh và đang xuống. 

Đỉnh lũ trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc là 3,70m (03h/01/12), trên báo động (BĐ)1 0,2m; trên sông Ba tại Củng Sơn là 30,87m (17h/30/11), trên BĐ1 1,37m. 

Hiện nay (01/12), mực nước các sông ở nam Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam đang lên; các sông khác ở bắc Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, từ Bình Định đến Khánh Hòa biến đổi chậm. 

Cảnh báo, từ hôm nay (01/12) đến 03/12, trên các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; các sông từ Bình Định đến Khánh Hòa lên mức BĐ1 và trên BĐ1.

Thy Thảo