Nâng cao chất lượng toàn diện công tác Đảng ngành Công Thương

Năm 2021, Đảng ủy Bộ Công Thương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn Đảng bộ khắc phục mọi khó khăn, tích cực và triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt công tác Đảng và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm được giao.

Chiều ngày 13/1, Đảng ủy Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, cùng các đồng chí Lãnh đạo Bộ, đảng viên tiêu biểu đại diện các tổ chức Đảng trực thuộc.

Khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Phan Văn Bản, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương cho biết: Năm 2021 tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức; diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tư tưởng và công tác Đảng của Đảng bộ Bộ Công Thương.

Mặc dù vậy, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Công Thương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn Đảng bộ khắc phục mọi khó khăn, tích cực và triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt công tác Đảng và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm được giao. Đặc biệt chú trọng triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Đảng ủy Bộ đã thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và có nhiều đóng góp tích cực, quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước. Các nhiệm vụ chính trị năm 2021 đã từng bước được tập trung đẩy mạnh, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của Bộ đối với những lĩnh vực, nhiệm vụ được giao. Các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương và của Chính phủ đều được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động cụ thể để thống nhất chỉ đạo, bám sát tổ chức triển khai thực hiện trong toàn ngành và đạt kết quả tốt.

Toàn Đảng bộ tập trung thực hiện toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng bộ liêm chính, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng. Năm 2021, Đảng ủy Bộ đã tổ chức gần 50 hội nghị, trong đó có 8 Hội nghị trực tuyến của Trung ương phổ biến, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đại hội XIII và các Hội nghị Trung ương. Tổ chức chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2021 theo đúng quy định của Trung ương cho các đối tượng. Đảng ủy Bộ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tích cực triển khai. Công tác xây dựng tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên”; trong năm, Đảng bộ đã kết nạp được 63 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Bộ có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực. Công tác dân vận chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, định hướng dư luận xã hội; phát hiện, giải quyết, xử lý những vấn đề nảy sinh; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Báo cáo của Đảng bộ Bộ Công Thương cũng đã nêu lên 9 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong năm 2022. Các giải pháp nhằm thực hiện 4 phương hướng trọng tâm: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, các mặt công tác xây dựng Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ, quản lý đảng viên; Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2022.

Tại Hội nghị, đại diện một số Đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã tham luận về thực tiễn và những bài học kinh nghiệm trong công tác đảng tại cơ sở như công tác cán bộ, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên nhất là ở các vị trí công tác đối ngoại, công tác kiểm tra, giám sát, việc phát huy vai trò tham mưu của chi bộ đảng, công tác dân vận, tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng… tại các đơn vị chuyên môn.

Đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của ngành Công Thương

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhận định: Năm 2021 vừa qua là năm đặc biệt khó khăn nhưng kinh tế - xã hội đất nước vẫn đạt được kết quả có thể nói là ngoài mong đợi, GDP tăng 2,58%.

Để đạt được kết quả nỗ lực đó, theo Bộ trưởng, ngành Công Thương đã góp phần rất quan trọng và tích cực, đặc biệt đã có những đề xuất, tham mưu kịp thời ban hành các chủ trương, chính sách điều hành thích hợp trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội như: duy trì hệ thống phân phối thông qua các chợ truyền thống; bổ sung đối tượng ưu tiên tiêm văcxin cho lao động khu vực dịch vụ và lao động tại các khu công nghiệp; xác định rõ khái niệm hàng hoá thiết yếu là hàng hoá không bị pháp luật cấm; đề xuất thích ứng an toàn trong phòng chống dịch và mở cửa lại nền kinh tế từ tháng 9/2021...

Kết quả phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm và cả năm 2021 đã cho thấy hiệu quả của những chủ trương, chính sách đó. Điều này cho thấy nỗ lực của ngành Công Thương trong việc tham mưu, đề xuất, gỡ khó cho các doanh nghiệp hiệu quả. “Trong thành tựu chung của ngành có đóng góp rất quan trọng, khá tích cực của Đảng bộ thông qua việc lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ thực hiện những nhiệm vụ được giao”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đối với công tác xây dựng tổ chức Đảng, Đảng bộ, các cấp ủy, tổ chức đảng hoàn toàn ngành đã kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, các chỉ thị, ủy viên, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương.

Tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên được truyền tải đến các đơn vị, đến các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên. Do vậy chúng ta đã có được khí thế mới, tinh thần mới và có được kết quả công tác tích cực. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã phối hợp khá tốt với lãnh đạo các đơn vị cùng cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác chuyên môn. Công tác quản lý, phân công công tác cho đảng viên được chú trọng, trong triển khai công việc đều có phân công đầu mối, địa chỉ cụ thể. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với tổ chức Đảng và đảng viên được quan tâm hơn.

BT Dien
Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương: Cần "mã hóa" công việc đến từng đơn vị và từng cá nhân

Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại của công tác Đảng của Đảng bộ thời gian qua. Đó là công tác quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng kịp thời nhưng hành động thì chưa tương thích, chuyển động trên thực tế cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, các kế hoạch để thực hiện chưa ổn. Vai trò hạt nhân của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chưa thật rõ. Công tác quản lý, giám sát và công tác phân công công tác cho đảng viên còn hạn chế.

Về bối cảnh tình hình năm 2022, Bộ trưởng nhận định: Đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Tình hình kinh tế, chính trị thế giới vẫn phức tạp, khó lường, căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn và chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch không dừng lại ở những nước lớn mà sẽ phổ biến với tất cả các quốc gia, tạo ra những thách thức.

Tuy nhiên, theo đồng chí, bên cạnh những thách thức chúng ta có cơ hội. Thứ nhất, chúng ta đã có kinh nghiệm phòng chống dịch Covid-19 của hai năm vừa qua. Bên cạnh đó chúng ta đang tranh thủ được vai trò của ta trong khu vực thông qua các hiệp định thương mại tự do, gần đây nhất là RCEP quy mô 2,2 tỷ dân với GDP toàn cầu chiếm khoảng trên dưới 30% và các hiệp định thế hệ mới trước đó tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng đi kèm các thách thức.

Trong tình hình đó, Bộ trưởng nêu lên các yêu cầu mà công tác Đảng và hoạt động của Đảng bộ Bộ Công Thương trong thời gian tới cần quán triệt, thực hiện.

Thứ nhất, phải tiếp tục nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết và các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng và triển khai kịp thời bằng những chương trình, giải pháp, phân công cụ thể để thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương.

Thứ hai, Đảng bộ phải bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành Công Thương, cụ thể hoá các mục tiêu nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

“Phải tập trung lãnh đạo thực hiện được mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế. Để công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì phải phát triển cho được các ngành công nghiệp có tính chất nền tảng. Để hội nhập thành công phải khẳng định nền kinh tế độc lập, tự chủ, doanh nghiệp Việt Nam đủ sức tham gia vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh các định hướng cụ thể.

Để thực hiện được các định hướng đó, theo Bộ trưởng, cần quyết liệt chuyển đổi số, phát triển công nghiệp trên nền tảng số. Bộ trưởng cho biết, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương sẽ sớm ban hành Nghị quyết về lãnh đạo công tác chuyển đổi số của Bộ Công Thương trong nhiệm kỳ này, bắt đầu từ năm 2022.

Thứ ba, cần đặc biệt chú trọng công tác phân công nhiệm vụ cho đảng viên, cụ thể theo khối lượng công việc, người thực hiện, thời gian hoàn thành, tránh chung chung, “từ chi bộ cho đến các đảng bộ cấp trên cho đến Đảng bộ Bộ Công Thương phải “mã hóa” công việc cho đến từng đơn vị và từng cá nhân”, Bộ trưởng đề nghị.

Thứ tư, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát cùng cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ.

Thứ năm, Đảng bộ và BCH Đảng ủy quan tâm chăm lo hơn công tác cán bộ, từ việc tuyển dụng đến việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, điều động và thực hiện chính sách cán bộ.

Tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ công tác xây dựng Đảng

Thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Lại Xuân Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng những kết quả tích cực mà Đảng bộ Bộ Công Thương đạt được trong năm 2021, đồng thời đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của Đảng bộ Bộ Công Thương đối với hoạt động chung của Đảng bộ Khối trong thời gian qua.

Theo đồng chí, trong năm qua mặc dù khó khăn rất lớn nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, Đảng ủy Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ để lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời và động viên, khuyến khích cán bộ, đảnh viên trong cơ quan Bộ đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Qua đó góp phần kịp thời khôi phục chuỗi cung ứng, kết nối giao thương hàng hóa, đồng hành cùng doanh nghiệp quyết tâm khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân, thích ứng với tình hình mới trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19. Ngành Công Thương đã vượt qua khó khăn, thách thức đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Bên cạnh các kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng chí Lại Xuân Lâm nhận định công tác xây dựng Đảng và hoạt động của Đảng bộ Bộ Công Thương có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng ủy Bộ đã sớm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị ngay từ đầu năm. Tập trung triển khai thực hiện và chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng với nhiều sáng tạo, kết quả đạt được thực chất hơn.

ô Lâm
Đồng chí Lại Xuân Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao đóng góp quan trọng của Đảng bộ Bộ Công Thương

Liên quan đến nhiệm vụ trong năm 2022, đồng chí Lại Xuân Lâm đề nghị Đảng uỷ Bộ Công Thương cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý cán bộ đảng viên phát huy vai trò nêu gương, triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Bộ Công Thương cần tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt trong công tác xây dựng Đảng, theo đó cụ thể hoá các nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đảng bộ Bộ Công Thương; quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định và văn bản mới của Trung ương; chú ý việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, quản lý cấp uỷ viên, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật đảng; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong Đảng bộ; tăng cường hơn nữa sự phối hợp có hiệu quả giữa Đảng ủy với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ để làm tốt công tác tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm cũng như những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương và đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Đặng Hoàng An - Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương cho biết: Trong năm 2021 Đảng bộ Bộ Công Thương đã có những nỗ lực đổi mới hoạt động.

Toàn Đảng bộ, BCH Đảng ủy và các tổ chức Đảng, đảng viên sẽ quán triệt những ý kiến chỉ đạo của các đồng chí. Hoạt động của Đảng bộ Bộ thời gian tới sẽ phải gắn bó chặt chẽ hơn với công tác chuyên môn và phải “lượng hóa” từng hoạt động, công việc.

Trong đó đầu tiên phải hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ chính trị của ngành Công Thương, tổ chức lại công tác Đảng, chấp hành nghiêm và thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương. Đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên. Trong công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy Bộ sẽ có Nghị quyết chuyên đề về công tác này, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát cùng cấp…

TTr An
Đồng chí Đặng Hoàng An - Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương: Toàn Đảng bộ phấn đấu hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ chính trị của ngành Công Thương năm 2022

Tại Hội nghị, Đảng ủy Bộ Công Thương đã khen thưởng 1 tập thể và 11 cá nhân đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; khen thưởng 13 tập thể và 44 cá nhân đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021. Trong đó, Chi bộ Tạp chí Công Thương vinh dự là 1 trong 13 tập thể được Đảng ủy Bộ Công Thương khen thưởng thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021.

5 năm xs
Các tập thể, cá nhân đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền
TBT
Chi bộ Tạp chí Công Thương nhận khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021
xs 2021
Các tổ chức Đảng trực thuộc đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021
Thanh Hà