Nâng cao hiệu quả của chính sách thuế - hải quan, hỗ trợ tích cực cho hoạt động doanh nghiệp

Sáng ngày 15/12/2021 tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn Thuế - Hải quan 2021 với chủ đề “Chính sách thuế - hải quan đồng hành cùng doanh nghiệp” nhằm giới thiệu, phân tích, bình luận về các cơ chế, chính sách thuế, hải quan mới liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, tạo diễn đàn trao đổi, thảo luận, tiếp nhận những ý kiến, đóng góp của các doanh nghiệp trong quá trình thực thi chính sách pháp luật thuế, hải quan.

Diễn đàn do Thời báo Tài chính Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức, tham gia chủ trì có ông Vũ Xuân Bách - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, ông Mai Xuân Thành - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Diễn đàn còn có sự tham gia thảo luận của TS. Vũ Tiến Lộc – Đại biểu Quốc hội khóa XV; ông Phan Đức Hiếu - Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; đại diện lãnh đạo các vụ, cục thuộc Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế.

Năm 2021, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội của nước ta. Chính phủ và các cấp, các ngành luôn sát sao đồng hành cùng doanh nghiệp, thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa tập trung phòng chống dịch, vừa thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát huy tinh thần yêu nước, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp biến thách thức thành cơ hội, tạo động lực cho phát triển và tái khởi động nền kinh tế đất nước.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Tài chính đã triển khai các giải pháp tài khoá ứng phó với đại dịch Covid -19, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hàng loạt cơ chế, chính sách được Bộ Tài chính chủ động tham mưu trình cấp có thẩm quyền quyết định nhằm nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, tạo động lực để doanh nghiệp phục hồi và phát triển như: Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế trong năm 2021; Nghị quyết số 116/2020/QH14 về giảm thuế TNDN năm 2020; Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 về giảm thuế BVMT đối với nhiên liệu bay; Nghị định 70/2020/NĐ-CP giảm lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước; triển khai hóa đơn điện tử; tạo thuận lợi về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu…

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện thủ tục hải quan

Chia sẻ tại Diễn đàn, ông Mai Xuân Thành - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết, trong tình hình dịch Covid-19 bùng phát trên diện rộng, diễn biến hết sức phức tạp tại nước ta, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã chủ động thực hiện các giải pháp để bảo đảm ổn định sản xuất, lưu thông hàng hoá thông suốt, hiệu quả, an toàn, khắc phục gián đoạn chuỗi cung ứng hàng hóa.

Đặc biệt, Tổng cục Hải quan luôn xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần được thực hiện thường xuyên, với các giải pháp đồng bộ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm mục tiêu phục vụ. Trong các năm 2020, 2021, công tác cải cách hành chính càng được đẩy mạnh.

Đến nay, cơ bản các bước của thủ tục hải quan đã được thực hiện bằng phương thức điện tử. Một số chứng từ, trước đây doanh nghiệp phải nộp bản giấy (theo quy định của các Bộ, ngành) đến nay cũng được nộp bằng phương thức điện tử với chữ ký số, tiếp tục cắt giảm điều kiện kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Đơn cử, đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 trong đó quy định cắt giảm 06 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 13 điều kiện kinh doanh trên tổng số 29 điều kiện kinh doanh; cắt giảm 22 thành phần hồ sơ trên tổng số 52 thành phần hồ sơ của các thủ tục công nhận cửa hàng miễn thuế, kho, bãi, địa điểm đã quy định tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

ô.Thành
Ông Mai Xuân Thành - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

Là cơ quan thường trực của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại, Tổng cục Hải quan đã tham mưu đẩy mạnh thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và đang chủ trì xây dựng Nghị định “Quy định cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”.

Việc đổi mới phương thức kiểm tra chuyên ngành theo Nghị định được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí, giảm đầu mối tiếp xúc giữa doanh nghiệp với các cơ quan, tổ chức. Theo kết quả đánh giá tác động độc lập của Dự án Tạo thuận lợi Thương mại do USAID tài trợ, khi Nghị định được triển khai thi hành sẽ có tác động tích cực cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Ước tính trong 01 năm, tiết kiệm gần 1.376 tỷ đồng (xấp xỉ 59,1 triệu USD) cho doanh nghiệp và 9.285 tỷ đồng (xấp xỉ 399 triệu USD) cho nền kinh tế.

Trong bối cảnh đại dịch, Tổng cục Hải quan cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục Hải quan. Năm 2021, tất cả thủ tục hải quan cốt lõi hoàn toàn thực hiện bằng phương thức tự động thông qua Hệ thống VNACCS/VCIS với 100% đơn vị Hải quan trên phạm vi toàn quốc, hơn 99% doanh nghiệp tham gia, xử lý hơn 99,8% tờ khai hải quan và thời gian thông quan đối với hàng luồng xanh chỉ từ 1 đến 3 giây. Thu Ngân sách nhà nước liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu cũng được thực hiện bằng phương thức điện tử đạt  99,8% trên tổng số thu.

Đến nay, Tổng cục Hải quan đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho 215/237 thủ tục hành chính, chiếm 91% tổng số thủ tục hành chính do cơ quan Hải quan thực hiện, trong đó có 209 thủ tục hành chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (đạt tỷ lệ 88%). Trong năm 2021, Tổng cục Hải quan thực hiện tích hợp 26 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Nhiều chính sách miễn, giảm thuế được triển khai hiệu quả

Theo ông Vũ Xuân Bách, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, Tổng cục Thuế đã tham mưu, tham gia trình Bộ Tài chính triển khai đồng bộ các giải pháp để ứng phó với đại dịch Covid -19.

Về gia hạn thời hạn nộp thuế, đã tham mưu Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2021 về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19.

ô.Bách
Ông Vũ Xuân Bách, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

Kết quả tính đến ngày 23/11/2021, thực hiện Nghị định 52, ngành Thuế đã tiếp nhận và giải quyết gia hạn thời hạn nộp thuế cho gần 140.000 người nộp thuế. Tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn theo Nghị định 52 là trên 92.000 tỷ đồng, trong đó tiền thuế GTGT của doanh nghiệp, tổ chức là trên 44.000 tỷ đồng; số thuế TNDN tạm nộp là 45.000 tỷ đồng; thuế GTGT, TNCN của hộ, cá nhân kinh doanh được gia hạn là trên 400 tỷ đồng; tiền thuê đất được gia hạn trên 2.500 tỷ đồng.

Về miễn, giảm thuế, đã tham mưu Bộ Tài chính trình Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1148/ /2020/UBTVQH14 ngày 21 tháng 12 năm 2020 về giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay (hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021).

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 đã và đang tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng, nặng nề tới hoạt động của doanh nghiệp, người dân, Tổng cục Thuế cùng với các Vụ, đơn vị của Bộ Tài chính đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 về việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; trong đó thực hiện giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với người thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 47/20221/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2021 về việc giảm mức thu hơn 30 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khan cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 áp dụng từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Bên cạnh đó, ngành Thuế đã tham mưu Bộ Tài chính trình Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19; trình Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15…

Ông Bách cho biết, trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, trong thời gian tới Tổng cục Thuế sẽ theo dõi sát diễn biến và điều kiện thực tế, tổng kết, đánh giá hiệu quả các chính sách đã thực hiện để tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền các giải pháp hỗ trợ phù hợp cho doanh nghiệp, người dân.

[Quảng cáo]

Thanh Hà