Ngành Công Thương Lào Cai: Vượt khó trước đại dịch

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, kinh tế thế giới và khu vực có nhiều biến động ảnh lớn tới hầu hết các hoạt động của Ngành Công Thương. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai, sự phối hợp tốt của các sở, ngành, các địa phương trong tỉnh; sự cố gắng, năng động của các doanh nghiệp, Ngành Công Thương Lào Cai vẫn đạt được một số thành tựu đáng khích lệ.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng ấn tượng

Hoạt động sản xuất công nghiệp là lĩnh vực ít bị tác động của dịch bệnh và đã được quan tâm tháo gỡ kịp thời nên vẫn duy trì tăng trưởng. Công nghiệp khai thác khoáng sản cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất trong tỉnh. Công nghiệp chế biến, chế tạo có nhiều điều kiện để tăng trưởng do giá bán các sản phẩm đồng, thép, phân bón đang ở mức cao, tiêu thụ tốt; các khó khăn do dịch bệnh xảy ra được tháo gỡ kịp thời.

Lào Cai
Khu công nghiệp Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai

Ngoài ra trong tháng 9, Nhà máy Luyện đồng Bản Qua đã đi vào hoạt động với công suất 20.000 tấn/năm góp phần rất lớn vào tăng trưởng công nghiệp của tỉnh. Công nghiệp sản xuất, phân phối điện, từ đầu năm đến nay thời tiết thuận lợi cùng với việc có thêm 6 nhà máy thủy điện với tổng công suất là 101,2MW hoàn thành phát điện. Tổng số toàn tỉnh có 67 nhà máy thủy điện với tổng công suất lắp máy 1.080,35MW. Sản lượng của các nhà máy thuỷ điện năm 2021 ước đạt 4.300 triệu kWh, bằng 102,38% so với kế hoạch năm (4.200 triệu kwh) và bằng 107,17% so với cùng kỳ (sản lượng năm 2020 là 4.012 triệu kWh).

Nhờ vậy, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 12 ước đạt 3.217,3 tỷ đồng. Lũy kế năm 2021 ước đạt 40.881 tỷ đồng, bằng 101,2% kế hoạch bằng 94,6% so với kế hoạch giao thêm, tăng 10,34% so cùng kỳ năm 2020.

Hoạt động thương mại và xuất nhập khẩu đạt kết quả khả quan

Do chịu ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 bùng phát nên hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh trầm lắng, sức mua các mặt hàng thiết yếu giảm mạnh, các dịch vụ du lịch như lữ hành, lưu trú, ăn uống cũng giảm do lượng khách du lịch hạn chế. Tuy nhiên, hàng hóa lưu thông trên địa bàn tỉnh vẫn được thông suốt.

Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội của tỉnh tháng 12 ước đạt 2.706,7 tỷ đồng, tăng 2,8% so với tháng trước (2.632,,2) tỷ đồng, tăng 7,0% so với cùng kỳ năm trước (2.529,9 tỷ đồng). Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội năm 2021 ước đạt 27.638,9 tỷ đồng, tăng 6,9 % cùng kỳ năm 2020 (25.857,7 tỷ đồng) và đạt 96 % so Kế hoạch năm 2021 (28.800 tỷ đồng).

Tuy nhiên, lĩnh vực xuất nhập khẩu lại chịu ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh nên kết quả đạt được khá khiêm tốn, do đang phải triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh nên làm cho hoạt động giao thương giảm sút. Các đợt bùng phát dịch bệnh gần đây dẫn đến phía Trung Quốc dừng nhập khẩu nông sản của Việt Nam. Đồng thời, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở trên địa bàn tỉnh Lào Cai tiếp tục gặp khó khăn và phía Trung Quốc chưa đưa cửa khẩu đường sắt vào danh  mục  các cửa  khẩu được nhập khẩu nông  sản,  trái  cây m.

Vì vậy, tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu trong tháng 12 ước đạt 249,57 triệu USD tăng 4,03% so với tháng 11/2021, giảm 15,62% so với cùng kỳ 2020. Lũy kế năm 2021 ước đạt 3.503,20 triệu USD (tăng 8,36% so với cùng kỳ 2020) đạt 76,16% so kế hoạch.

Lào Cai

Năm 2021 cũng là năm đầu tiên thực hiện việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 – 2025. Những kết quả đáng khích lệ trên khẳng định sự nỗ lực và quyết tâm cao ngành Công Thương Lào Cai, qua đó góp phần có ý nghĩa khởi đầu, tạo đà cho sự tăng trưởng cũng như phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong nhưng năm tiếp theo.

Huy Tưởng