Nhiệt điện Ninh Bình thi đua sản xuất điện gắn với bảo vệ môi trường

Trong 6 tháng đầu năm 2023, nhất là các đợt cao điểm mùa khô vừa qua, hưởng ứng phong trào thi đua đảm bảo cung ứng điện cao điểm mùa khô do EVNGENCO3 phát động, Nhiệt điện Ninh Bình đã tổ chức các phong trào, vận động CBCNV tích cực thi đua sản xuất và duy trì công tác bảo vệ môi trường.

Phát động thi đua sản xuất điện và thực hiện chủ đề năm 2023

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình đã phát động phong trào thi đua sản xuất đến các phòng, phân xưởng, duy trì phong trào ca, kíp vận hành an toàn - kinh tế, chủ động làm việc với các đơn vị cung cấp than, dầu, tăng cường công tác tiếp nhận, bốc dỡ than để cung ứng đủ nhiên liệu cho sản xuất, đáp ứng tốt phương thức được huy động của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0).

Kết quả, sản lượng điện sản xuất của Nhà máy tính đến hết ngày 30/6/2023 là 148,6 triệu kWh, hoàn thành tốt nhiệm vụ cung ứng điện trong các đợt cao điểm nắng nóng, góp phần nâng cao độ ổn định cho hệ thống điện Quốc gia, nhất là khu vực phía Nam thủ đô Hà Nội.

Công ty Nhiệt điện Ninh Bình đảm bảo vận hành các tổ máy theo huy động của hệ thống điện
Công ty Nhiệt điện Ninh Bình đảm bảo vận hành các tổ máy theo huy động của hệ thống điện

Phong trào thi đua thực hiện chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” cũng được đơn vị triển khai mạnh mẽ, tập trung nhất là việc thực hành tiết kiệm, đây là một mục tiêu quan trọng trong đợt thi đua, trong có nhiệm vụ tiết kiệm điện tự dùng của Nhà máy. Bằng nhiều biện pháp tuyên truyền sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, tiết giảm các thiết bị điện không quan trọng, Nhiệt điện Ninh Bình đã triển khai tới các phòng, phân xưởng và người lao động.

Phối hợp với Công đoàn tổ chức tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức như: thông qua hệ thống D-office, hộp thư điện tử, tin nhắn zalo, các bảng tin, các buổi họp, hội nghị… nhằm nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và vận động gia đình, người thân cùng thực hành tiết kiệm điện để thành thói quen.

Phong trào thi đua nâng cao hiệu quả tổ máy, tối ưu các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, tăng hiệu suất lò, máy và tiết kiệm nguyên nhiên liệu tiếp tục được đẩy mạnh. Kết quả thực hiện trong Quý II/2023 đều đạt và vượt các chỉ tiêu được giao (các chỉ tiêu tỷ lệ điện tự dùng, hệ số khả dụng, tỷ lệ dừng máy sự cố, hệ số đáp ứng, suất hao nhiệt, suất tiêu hao than…) Đồng thời, Công ty thường xuyên quan tâm, tổ chức sản xuất gắn liền với việc đảm bảo các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường cả bên trong và xung quanh Nhà máy.

Công tác sửa chữa được chú trọng để tổ máy sẵn sàng cho việc cung ứng điện
Công tác sửa chữa được chú trọng để tổ máy sẵn sàng cho việc cung ứng điện

Chú trọng sản xuất điện gắn liền bảo vệ môi trường

Đối với công tác bảo vệ môi trường, Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định, yêu cầu của Nhà nước và địa phương, không ngừng đầu tư, cải tiến thiết bị tuabin, lò máy, các thiết bị quan trắc môi trường vận hành tự động, ổn định, liên tục. Trong thời gian qua, các tổ máy vận hành ổn định, các trị số môi trường đều nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép và được giám sát chặt chẽ, theo dõi online từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình và trực tiếp tại cổng Nhà máy.

Cán bộ công nhân viên luôn nhận thức và hành động trong việc đảm bảo môi trường phải gắn liền với sản xuất và luôn hướng đến phát triển bền vững và thân thiện. Công ty thường xuyên phát động phong trào thi đua xanh - sạch - đẹp, tổ chức thu dọn vệ sinh các khu vực làm việc, trong và xung quanh nhà máy, nạo vét kênh nước, trồng thêm cây xanh, không ngừng cải tạo cảnh quan môi trường ngày càng tươi xanh.

Ngày 15/5/2023 vừa qua, Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình nhận được Giấy phép môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp. Điều này thể hiện sự nỗ lực của CBCNV Công ty trong công tác quản lý vận hành và bảo vệ môi trường, đồng thời cũng là động lực to lớn để Nhiệt điện Ninh Bình tiếp tục triển khai nhiều giải pháp cải tiến, nâng cấp Nhà máy như: nghiên cứu sử dụng tài nguyên hiệu quả và hợp lý hơn, giảm phát thải, chuyển đổi nhiên liệu đốt… để góp phần lan tỏa hình ảnh Nhà máy thân thiện với môi trường, giữ vững giá trị của Công ty.

Môi trường xanh, sạch, đẹp tại Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình
Môi trường xanh, sạch, đẹp tại Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình

Tiếp tục thi đua sản xuất gắn liền với bảo vệ môi trường để hoàn thành kế hoạch năm 2023 được EVNGENCO3 giao, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình cho biết sẽ nỗ lực hơn nữa để triển khai hiệu quả kế hoạch vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng trong các tháng cuối năm; đảm bảo sẵn sàng các tổ lò, máy; cung ứng đủ nguồn nhiên liệu than, dầu để đáp ứng kịp thời phương thức vận hành của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

Kim Oanh