Nhiệt điện Quảng Ninh: Nâng cao trình độ vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa trong năm 2021

Vừa qua, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) đã tổ chức Hội nghị công tác vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa trong năm 2021.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty, ông Ngô Sinh Nghĩa – Tổng giám đốc Công ty và toàn thể Lãnh đạo các Phòng, Phân xưởng cùng đại điện NPS3 (đơn vị sửa chữa thuê ngoài).

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2020, tuy gặp rất nhiều khó khăn nhưng bằng những giải pháp đồng bộ và sự nỗ lực cố gắng phấn đấu của toàn thể CBCNCV, kết thúc năm 2020, QTP đã đạt được đạt được các kết quả như tỷ lệ điện tự dùng, suất hao nhiệt, suất hao than giảm so với các năm trước; thực hiện công tác đại tu tổ máy 3 đảm bảo tiến độ trong 60 ngày.

Công tác sửa chữa và vận hành đóng góp nhiều vào những thành công đó của Công ty. Thời gian qua, công tác sửa chữa và vận hành của QTP đã có sự gắn kết. Công tác vận hành đảm bảo việc vệ sinh, an toàn lao động, theo dõi, vận hành thiết bị, đảm bảo đúng quy trình quy phạm. Công tác bảo dưỡng và sửa chữa được phối hợp triển khai tích cực.

Tuy nhiên, công tác sửa chữa và vận hành của Công ty vẫn còn tồn tại những khiếm khuyết cần khắc phục để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao hơn, và Hội nghị này đã tạo ra một diễn đàn để các đơn vị trình bày tham luận cũng như nêu ra các ý kiến đóng góp liên quan.

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT QTP phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT QTP phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty đánh giá cao các góp ý, báo cáo của các đơn vị, đồng thời chỉ đạo các đơn vị cần triệt để tìm ra nguyên nhân, trách nhiệm để đưa ra các giải pháp khắc phục nhanh chóng; công tác vận hành và sửa chữa cần phối hợp nhịp nhàng, tổ chức thực hiện chặt chẽ hơn. 

Trong thời gian tới, ông nhấn mạnh QTP cần nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý kỹ thuật; tập trung nghiên cứu các sáng kiến cải tiến kỹ thuật; sớm lựa chọn và tổ chức các lớp đào tạo về áp dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; tổ chức giao lưu học hỏi kinh nghiệm.

Ông Ngô Sinh Nghĩa – Tổng giám đốc QTP kết luận tại Hội nghị

Ông Ngô Sinh Nghĩa – Tổng giám đốc QTP kết luận tại Hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, ông Ngô Sinh Nghĩa – Tổng giám đốc Công ty yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với nhau để đưa ra các giải pháp nâng cao độ khả dụng, đảm bảo vận hành an toàn liên tục và hiệu quả các tổ máy.

Bên cạnh đó, Công ty cũng cần nâng cao trình độ đội ngũ làm công tác sửa chữa và vận hành; gắn trách nhiệm vào từng công việc, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các khâu để hướng tới hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong năm 2021 là phấn đấu đạt 7,172 tỷ kWh sản lượng điện sản xuất và hoàn thành công tác sửa chữa lớn Tổ máy số 4 theo đúng kế hoạch, tiến độ, đảm bảo chất lượng đề ra, thực hiện có hiệu quả các Đề án, hướng tới giảm dần suất hao nhiệt.

PV