Những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Công Thương năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Năm 2020 cũng là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định đến việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, là năm tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; là năm kỷ niệm các ngày lễ lớn và nhiều sự kiện chính trị trọng đại khác của đất nước.

Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 2015 - 2020, tình hình kinh tế - chính trị thế giới và khu vực có nhiều biến động khó lường. Trong khi xung đột thương mại giữa các nước lớn chưa lắng dịu thì thế giới lại phải đối phó với đại dịch Covid-19 đã bùng phát trên toàn cầu với tốc độ lây lan rất nhanh, diễn biến khó lường và mức độ nguy hiểm chưa từng có trong lịch sử, tác động mạnh mẽ tới cục diện kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới và khu vực. Đại dịch đã đẩy kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng suy thoái trầm trọng, gây ra khủng hoảng nghiêm trọng về việc làm, thất nghiệp, an sinh xã hội và tác động tiêu cực to lớn đến trật tự kinh tế, chính trị, xã hội toàn cầu, gây cản trở đến các luồng giao dịch thương mại và đầu tư.

Trong nước, tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở đất... xảy ra phức tạp, bất thường, gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất và đời sống của nhân dân, cùng với sự tác động của đại dịch Covid-19 đã đặt ra những khó khăn, thách thức to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta.

Năm 2020 cũng là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định đến việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, là năm tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; là năm kỷ niệm các ngày lễ lớn và nhiều sự kiện chính trị trọng đại khác của đất nước. Kế thừa các kết quả quan trọng và toàn diện đã đạt được, phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, thành tựu tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành từ đầu nhiệm kỳ, mặc dù trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức to lớn nhưng Đảng ủy Bộ Công Thương đã nỗ lực, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ Bộ Công Thương thực hiện thắng lợi mục tiêu của năm 2020 với những kết quả nổi bật như sau:

Thứ nhất là lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; xác định ý nghĩa quan trọng, then chốt của năm 2020, với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, Đảng ủy Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc phát huy vai trò là hạt nhân chính trị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý cán bộ, đảng viên phát huy vai trò nêu gương, tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị năm 2020 của Bộ Công Thương.

Trong đó xác định những nội dung công việc, thời gian hoàn thành cụ thể để phân công, giao trách nhiệm cho từng đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Thủ trưởng các đơn vị, Bí thư các tổ chức đảng trực thuộc trên tinh thần nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, tích cực triển khai công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, các biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

Công tác chính trị, tư tưởng được cấp ủy các cấp đặc biệt chú trọng nhằm động viên cán bộ, đảng viên và người lao động khắc phục khó khăn, triển khai chương trình hành động và các giải pháp trọng tâm trong chỉ đạo để thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống đại dịch Covid-19, đồng thời tranh thủ cơ hội, phục hồi nhanh các hoạt động kinh tế, góp phần phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đảm bảo các cân đối lớn về tài chính và tiền tệ, tiếp tục ổn định tình hình kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Năm 2020, trong khi phần lớn các nước có mức tăng trưởng âm hoặc đi vào trạng thái suy thoái do tác động của dịch Covid-19 nhưng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ước đạt 3%, thuộc nhóm cao nhất khu vực và thế giới, là một trong số ít nước tăng trưởng dương ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất trong bối cảnh dịch bệnh.

Sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn đạt mức tăng trưởng dương. Trong mức tăng trưởng của toàn nền kinh tế năm 2020, giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp cả năm ước tăng 3,5%, cao hơn so tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Năm 2020, trong bối cảnh kinh tế thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề từ Covid-19, xuất khẩu của các nước trong khu vực đều giảm so với năm trước, xuất khẩu của Việt Nam vẫn đạt được mức tăng trưởng dương, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 279 tỷ USD, tăng 5,6% so với năm 2019. Kết thúc năm 2020, về cơ bản các mục tiêu đề ra trong Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030 đều đạt được, tăng trưởng xuất khẩu vượt mức kế hoạch đề ra.

Cán cân thương mại hàng hóa đạt thặng dư trong toàn bộ thời kỳ Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 với mức xuất siêu năm sau tăng cao hơn năm trước, qua đó đóng góp lớn vào tăng trưởng GDP. Xuất siêu giúp nâng cao dự trữ ngoại hối, ổn định tỷ giá và ổn định kinh tế vĩ mô. Năm 2020, xuất siêu ghi nhận mức kỷ lục 19 tỷ USD. Mức thặng dư năm 2020 cao hơn mức thặng dư năm 2019 (10,87 tỷ USD), cao hơn mức thặng dư năm 2018 (6,83 tỷ USD), gấp hơn 9 lần so với mức thặng dư năm 2017 (2,11 tỷ USD) và gấp gần 11 lần so với mức thặng dư năm 2016 (1,78 tỷ USD).

Phát triển thị trường trong nước được đẩy mạnh, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng nhu yếu phẩm. Thương mại trong nước ngày càng được cải thiện, nhất là hệ thống bán buôn, bán lẻ. Sức mua và cầu tiêu dùng trong nước ngày càng tăng. Tổng bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2020 dự kiến đạt khoảng 5.100 nghìn tỷ đồng, tăng 2,7% so với năm 2019, trong đó bán lẻ hàng hóa tăng khoảng 6,5%.

Tính chung cả giai đoạn 2016 - 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng nhanh, bình quân đạt mức hai con số, qua đó đã cùng với xuất khẩu và đầu tư là trụ đỡ quan trọng để góp phần vào bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế chung của cả nước.

Thứ hai là lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí thời gian tổ chức đại hội do tình hình dịch bệnh Covid-19, Đảng ủy Bộ Công Thương đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, theo đúng tiến độ của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 681-KH/ĐUB ngày 12/11/2019 của Đảng ủy Bộ (hoàn thành sớm so với kế hoạch 14 ngày), thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo về phòng chống dịch Covid-19.

Đảng ủy Bộ cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong 2 ngày 28 và 29/7/2020. Đại hội đã bầu ra 34 ủy viên Ban Chấp hành, 09 Ủy viên Ban Thường vụ, 02 đồng chí Phó Bí thư, 01 Bí thư; 05 ủy viên Ủy ban Kiểm tra; góp phần vào thành công chung của Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong 3 ngày 28, 29, 30/10/2020.

Sau Đại hội đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ, Quy chế làm việc, Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2022, 2020 - 2025; thành lập các Ban tham mưu của Đảng ủy Bộ; ban hành Quy chế làm việc của các Ban tham mưu nhiệm kỳ 2020 - 2025; phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ và Ủy viên Ban Chấp hành theo dõi một số lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ, phụ trách một số tổ chức đảng trực thuộc; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc trong việc thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cũng như công tác xây dựng Đảng, quản lý cán bộ, đảng viên.

Thứ ba, các tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ; kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Bên cạnh đó, cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc trong khối doanh nghiệp đã chủ động phối hợp với hội đồng quản trị, ban giám đốc trong việc tham gia lãnh đạo, thực hiện việc sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm doanh thu, tạo thu nhập ổn định cho người lao động và thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Bước sang năm 2021, đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tiến hành tổ chức Đại hội XIII của Đảng và nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Tình hình quốc tế và trong nước dự báo có nhiều điều kiện thuận lợi, đan xen khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, Đảng ủy Bộ tập trung nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ, trong đó chú trọng các nhiệm vụ công tác trọng tâm như sau:

Một là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ và các cấp ủy, tổ chức đảng; chú trọng phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc của các cấp ủy đảng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tăng cường công tác tổ chức đảng và đảng viên, bồi dưỡng lý luận và bản lĩnh chính trị nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng, kiên định và nhạy cảm trước những biến động chính trị, xã hội; tích cực, tự quyết định một cách độc lập, sáng tạo, làm chủ hành vi chính trị của mình trước những bước ngoặt và tình huống phức tạp về chính trị, xã hội trên cương vị, chức trách được giao; giải quyết chính xác, nhanh chóng và tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện những giải pháp có tính sáng tạo, đột phá khả thi trong việc xây dựng cơ chế quản lý và thực thi pháp luật nhằm nâng cao rõ rệt vai trò quản lý nhà nước của ngành Công Thương.

Hai là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ba là, tập trung lãnh đạo, quản lý cán bộ, đảng viên phát huy vai trò nêu gương, tập trung triển khai thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021 của Bộ Công Thương, tập trung lãnh đạo thực hiện thành công Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2026.

Bốn là, tập trung tuyên truyền về kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2021 và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ Bộ Công Thương, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với chuyên đề sinh hoạt năm 2021.

Năm là, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; phối hợp thực hiện công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng. Lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm để xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 theo quy định tại Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng.

Sáu là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác dân vận. Chú trọng làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, định hướng dư luận xã hội; phát hiện, giải quyết, xử lý những vấn đề nảy sinh; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong đảng.

Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể theo tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Công đoàn Công Thương Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam, theo điều lệ và chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Công Thương tiếp tục đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng, quyết tâm lãnh đạo các cấp ủy và đảng viên toàn Đảng bộ tập trung thực hiện toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị năm 2021.

 

Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương