Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN cùng đoàn công tác thăm và làm việc tại EVNGENCO1

Vừa qua, Đoàn công tác của EVN do ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dẫn đầu cùng ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN, các thành viên HĐTV, các Phó Tổng giám đốc Tập đoàn và đại diện các Ban đã đến làm việc tại Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1).

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình hoạt động của Tổng công ty trong các tháng đầu năm cũng như phương hướng, mục tiêu, giải pháp để hoàn thành kế hoạch trong năm 2021.

Đoàn công tác của EVN làm việc tại EVNGENCO1

Đoàn công tác của EVN làm việc tại EVNGENCO1 

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn và thách thức. Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, mưa bão, lũ lụt xảy ra liên tiếp… Hoạt động sản xuất kinh doanh điện cũng không nằm ngoài tình hình chung đó. Tuy nhiên, nhờ dự báo được những khó khăn và chủ động xây dựng phương án ứng phó, EVNGENCO1 đã vượt qua năm 2020 với nhiều kết quả nổi bật. 

Nhìn rộng ra cả giai đoạn từ năm 2016 - 2020, sản lượng điện sản xuất của EVNGENCO1 tăng trưởng mạnh qua từng năm, góp phần quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Năm 2020, sản lượng điện sản xuất tăng trưởng 55,7% so với năm 2016. Tổng công ty đã cơ bản hoàn thành kế hoạch sản lượng được EVN giao theo kế hoạch 5 năm.

Ông Nguyễn Tiến Khoa khẳng định EVNGENCO1 đã xây dựng các giải pháp để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2021 được EVN giao

Ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 báo cáo với đoàn công tác về tình hình hoạt động của Tổng công ty trong các tháng đầu năm

Năm 2021, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao chỉ tiêu sản lượng điện 35.621 triệu kWWh, riêng Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng là 4.128 triệu kWh. Cùng với mục tiêu về sản lượng điện, Tổng công ty cũng xác định một số nhiệm vụ trọng tâm khác như: hoàn thành phát điện Dự án Nhà máy thủy điện Đa Nhim mở rộng, thực hiện công tác cổ phần hóa Công ty mẹ- EVNGENCO1 theo kế hoạch được giao, thực hiện thành công Chủ đề năm 2021 của EVN "Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam".

Nhận định các điều kiện thuận lợi lẫn khó khăn sẽ tác động tới sản xuất kinh doanh, ông Nguyễn Tiến Khoa khẳng định Tổng công ty đã sớm xây dựng hệ thống đồng bộ các giải pháp, hướng tới mục tiêu hoàn tốt kế hoạch được giao. Theo đó, Tổng công ty sẽ căn cứ vào tình hình thủy văn, nhu cầu phụ tải, tình hình vận hành thị trường điện và năng lực của từng tổ máy để giao kế hoạch vận hành hàng tháng cho các đơn vị, gắn trách nhiệm cho Giám đốc các đơn vị trong việc đảm bảo hệ số khả dụng theo kế hoạch giao, đặc biệt là 6 tháng mùa khô.

Trên cơ sở kế hoạch vận hành được giao, các đơn vị phát điện chủ động xây dựng kế hoạch vận hành hàng tháng nhằm đảm bảo kế hoạch hàng tháng đã được giao, đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch. 

Đối với đầu tư xây dựng, công tác chỉ đạo, điều hành dự án từ Tổng Công ty đến các Ban QLDA và từ Ban QLDA đến Tư vấn và các Nhà thầu sẽ phải được tăng cường. Tiến độ và chất lượng công trình được kiểm soát chặt chẽ hơn; các phát sinh vướng mắc trong quá trình xây dựng tại công trường phải được giải quyết kịp thời nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

EVNGENCO1 sẽ nghiên cứu phân cấp cho Ban QLDA để chủ động giải quyết công việc; nghiên cứu triển khai, xây dựng chương trình nâng cao năng lực các Ban QLDA theo hướng chuyên ngành hoặc khu vực phù hợp với quy định của Luật Xây dựng; bám sát và tranh thủ ý kiến ủng hộ của các Bộ, Ngành để trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung các dự án nguồn điện mới vào Tổng sơ đồ điện VIII (các dự án nguồn điện dự kiến giao cho EVNGENCO1 làm Chủ đầu tư).

Ông Dương Quang Thành phát biểu chỉ đạo

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Dương Quang Thành đánh giá cao những nỗ lực và kết quả EVNGENCO1 đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh kỳ vọng của Tập đoàn đối với EVNGENCO1. Để đạt được kỳ vọng đó, ông yêu cầu EVNGENCO1 phát huy tối đa lợi thế năng lực của các đơn vị trong chuyển đổi số để công tác vận hành đạt hiệu quả tối ưu, nắm bắt tốt các quy định chung để chuyển đổi mô hình quản trị sang công ty cổ phần, đa dạng hóa các hình thức đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong thời đại CMCN 4.0 hiện nay...

Đồng quan điểm với Chủ tịch Tập đoàn, ông Trần Đình Nhân – Tổng Giám đốc EVN coi Tổng công ty Phát điện 1 là điểm sáng trong khối các đơn vị nguồn điện. Ông cũng khẳng định Tập đoàn sẽ hỗ trợ và ủng hộ Tổng công ty về mọi mặt, đặc biệt là trong công tác chuyển đổi số theo kiến nghị như: hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, rà quét lỗ hổng an ninh bảo mật; ứng dụng EVNPortal tại Cơ quan Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc; chia sẻ hạ tầng CNTT giữa Tập đoàn với các đơn vị, cũng như giữa các đơn vị với nhau; cho phép Tổng công ty thuê một đơn vị có kinh nghiệm để thực hiện thí điểm công tác chuyển đổi số...

Việc đông đủ các lãnh đạo cấp cao nhất của Tập đoàn tham dự buổi làm việc cho thấy sự coi trọng và quan tâm rất lớn của Tập đoàn đối với Tổng công ty Phát điện 1. Đây đồng thời là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần vô giá đối với tập thể ban lãnh đạo và CBCNV Tổng công ty ngay từ đầu năm 2021 - năm khởi đầu triển khai kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 của EVNGENCO1.

PV