PC Điện Biên: Nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý vận hành lưới điện

Hiện nay, ngoài việc quản lý vận hành kinh doanh điện theo chức năng nhiệm vụ, PC Điện Biên còn là đơn vị thực hiện các dịch vụ quản lý vận hành lưới điện nội bộ cho các đơn vị cá nhân có nhu cầu.

Hiện nay, PC Điện Biên đang quản lý vận hành 342 km đường dây 110kV với 4 trạm biến áp tổng công suất 144,5MVA, đường dây trung áp với cấp điện áp 22,35kV là 2812,9km; đường dây 0,4kV là 2716km và 1305 trạm biến áp phân phối. Trong đó đường dây thiết bị thuộc tài sản khách hàng bao gồm 24km đz 110kv, 01 trạm biến áp 110kV công suất 12,5MVA; đường dây trung áp 31,22km và 149 trạm biến áp khách hàng.

Với đường dây thiết bị thuộc tài sản khách hàng trong quá trình vận hành không tránh khỏi sự cố nguyên nhân do tác động của thiên tai, thời tiết bên cạnh đó vẫn còn có nguyên nhân do lưới điện vận hành lâu năm chưa được quan tâm thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng và thay thế các thiết bị cũ hỏng.

Điện Biên
Các dịch vụ của PC Điện Biên

Để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, PC Điện Biên đã chỉ đạo các Điện lực chủ động làm việc trực tiếp với từng khách hàng, đồng thời giới thiệu những ưu việt khi sử dụng dịch vụ Điện lực do ngành Điện cung cấp: Về góc độ kỹ thuật là đảm bảo an toàn lưới điện Quốc gia sẽ kiểm soát được các chỉ số SAIDI, MAIFI từ đó nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Đường dây và trạm biến áp của khách hàng sẽ được quản lý vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ theo đúng quy trình, quy định của ngành Điện.

Để từ đó kịp thời phát hiện và xử lý các mối nguy cơ tiềm ẩn, nhằLem đảm bảo an toàn về tài sản cho khách hàng, ngăn ngừa các sự cố khách quan. Mặt khác, khi có sự cố do yếu tố khách quan sẽ được Điện lực khắc phục trong thời gian nhanh nhất. Trường hợp khách hàng không sử dụng dịch vụ để đáp ứng đầy đủ các điều kiện quản lý vận hành công trình điện và mỗi khi có sự cố, khách hàng sẽ phải thuê đơn vị ngoài rất bất tiện, thời gian xử lý không được kịp thời ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của khách hàng.

Điện Biên
Hàng năm, PC Điện Biên ký các hợp đồng thuê bao quản lý vận hành thiết bị và lưới điện nội bộ.

Bên cạnh đó, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như nhận thấy rõ lợi ích thiết thực do ngành Điện mang lại, đến nay, các khách hàng có đường dây và trạm biến áp chuyên dùng đã đẩy mạnh phối hợp và ký hợp đồng dịch vụ với các Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Điện Biên. 

Công ty Điện lực Điện Biên hiện đang cung cấp đa dạng các dịch vụ Điện như: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa sau công tơ; Quản lý, vận hành thuê lưới điện cho khách hàng; Tư vấn thiết kế đường dây và TBA; Thí nghiệm thiết bị điện; Công tác tư vấn nghiệm thu các công trình điện; Thi công xây dựng, đấu nối các công trình điện …với hình thức thực hiện ký hợp đồng kinh tế được thỏa thuận thống nhất giữa hai bên với từng loại dịch vụ cụ thể. 

Các loại hình dịch vụ này có vai trò rất quan trọng trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và năng suất lao động. Đồng thời tạo sự gắn kết, đồng thuận đối với khách hàng trong công tác cung cấp điện an toàn, ổn định, dảm bảo trong các khâu sản xuất kinh doanh của các khách hàng trên địa bàn tỉnh.

Điện Biên
Nhân viên Đội QLVHLĐ Cao thế Điện Biên thực hiện vệ sinh sứ cách điện bằng phương pháp hotline tại trạm 110 Xi măng

Công ty CP Xi măng Điện Biên là doanh nghiệp lớn trên địa bàn, là khách hàng của PC Điện Biên. Định kỳ, Công ty CP Xi măng Điện Biên đã được PC Điện Biên thực hiện công tác bảo dưỡng, vệ sinh cách điện bằng phương pháp không mang điện. Công nghệ rửa sứ hotline giúp cho các đơn vị quản lý, vận hành lưới điện chủ động xử lý tình trạng nhiễm bụi bẩn bám ở các chuỗi sứ và thiết bị thuộc trạm 110kV nhà máy Xi măng. 

Trong thời gian tới, PC Điện Biên tiếp tục bám sát chỉ đạo và kế hoạch của Tổng công ty giao, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ Điện lực phục vụ khách hàng nhằm góp phần phát triển chuyên nghiệp hơn các dịch vụ ngành điện.

Hưng Nguyên