PC Lai Châu: Tập trung hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022

Với mục tiêu hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng (ĐTXD) năm 2022, Công ty Điện lực Lai Châu (PC Lai Châu) đã tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện đầu tư xây dựng (ĐTXD) tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11, 12 của PC Lai Châu.

Chủ trì cuộc họp có ông Trần Kim Long - Phó Giám đốc PC Lai Châu, cùng lãnh đạo và chuyên viên các phòng TCKT, QLĐT, Ban QLDA PC Lai Châu.

Tại cuộc họp các phòng ban đã trao đổi, thảo luận và đưa ra các giải pháp thực hiện từ nay đến cuối năm 2022.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Trần Kim Long - Phó Giám đốc PC Lai Châu đánh giá cao nỗ lực của CBCNV, đặc biệt là khối ĐTXD đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch 10 tháng đầu năm. Đồng thời, nhấn mạnh để hoàn thành tốt kế hoạch ĐTXD năm 2022, các phòng ban cần tập trung rà soát, đánh giá và triển khai kịp thời hiệu quả các giải pháp đảm bảo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao trong từng tháng cuối năm và cả năm 2022.

Cùng với đó, hoàn thành tiến độ thi công, quyết toán, giải ngân các dự án ĐTXD theo đúng kế hoạch giao. Triển khai các bước chuẩn bị đầu tư các công trình ĐTXD 2023 đảm bảo thực hiện hoàn thành các công trình theo đúng kế hoạch được giao. Qua đó góp phần chống quá tải, giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và nâng cao hiệu quả các dự án.

Hoàng Dương