PC Lai Châu: tổ chức diễn tập Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn – Xử lý sự cố – An toàn

Ngày 31/3/2023, Công ty Điện lực Lai Châu đã tổ chức diễn tập Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) – Xử lý sự cố – An toàn cấp Công ty năm 2023.

Đây là hoạt động thường niên của Công ty Điện lực Lai Châu(PC Lai Châu) nhằm chủ động sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra đối với lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng dịch vụ khách hàng. Đồng thời nâng cao kỹ năng xử lý khắc phục nhanh hậu quả sự cố trên lưới điện do thiên tai gây ra.

Quang cảnh phát lệnh diễn tập
Quang cảnh phát lệnh diễn tập

Trên cơ sở thực hiện phương châm 04 tại chỗ trong công tác PCTT&TKCN, tại buổi diễn tập Ban Chỉ huy đã đưa ra các tình huống cụ thể. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hiện đúng quy trình, sau một ngày diễn tập đã đạt hoàn thành toàn bộ các nội dung và đạt yêu cầu đề ra.

ông Bùi Xuân Thành – Giám đốc PC Lai Châu
Ông Bùi Xuân Thành – Giám đốc PC Lai Châu chủ trì họp rút kinh nghiệm sau diễn tập

Chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm sau diễn tập, ông Bùi Xuân Thành – Giám đốc PC Lai Châu đánh giá cao công tác chuẩn bị kỹ lưỡng kịch bản, phương án và hoàn thành tốt các nôi dung diễn tập của Ban chỉ huy PCTT&TKCN, góp phần thực hiện tốt việc ứng phó, khắc phục giảm nhẹ hậu quả thiên tai, bảo đảm công tác quản lý vận hành và sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ông Bùi Xuân Thành cũng đề nghị Ban chỉ huy PCTT&TKCN, các phòng ban, đơn vị tiếp tục không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng công tác PCTT&TKCN, chủ động hơn nữa và sẵn sàng ứng phó khi thiên tai xảy ra; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ công nhân viên nâng cao ý thức kỷ luật, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về pháp lệnh phòng chống thiên tai nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Một số hình ảnh buổi diễn tập:

Phó Giám đốc Hoàng Quang Trung phát lệnh diễn tập
Ông Hoàng Quang Trung, Phó Giám đốc PC Lai Châu phát lệnh diễn tập
Phổ biến quán triệt các nội dung trước khi diễn tập
Phổ biến quán triệt các nội dung trước khi diễn tập

PC Lai Châu

Diễn tập tình huống cứu nạn cứu hộ
Diễn tập tình huống cứu nạn cứu hộ

PC Lai Châu

Diễn tập tình huống đứt cáp quang dẫn đến bị mất kết nối giữa TBA 110kV Mường So về TTĐKX
Diễn tập tình huống đứt cáp quang dẫn đến bị mất kết nối giữa TBA 110kV Mường So về TTĐKX

PC Lai Châu

PC Lai Châu

Diễn tập xử lý sự cố cháy MBA Lản Nhì Thàng
Diễn tập xử lý sự cố cháy MBA Lản Nhì Thàng
Hoàng Dương