PC Tuyên Quang: Chung sức hoàn thành mục tiêu kép

6 tháng đầu năm 2022, điện thương phẩm PC Tuyên Quang đạt 575,78 triệu kWh, tăng trưởng 7,56% so với cùng kỳ và đạt 45,44% kế hoạch EVNNPC giao năm 2022.

Mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp từ đầu năm, ảnh hưởng lớn tới kinh tế - xã hội và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Tuyên Quang. Nhưng với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Ban Lãnh đạo Công ty, Công ty đã tập trung tối đa mọi nguồn lực, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, chung sức hoàn thành mục tiêu kép, đạt kết quả toàn diện của 6 tháng đầu năm 2022.

Những yếu tố chính đã góp phần vào thành công của Công ty Điện lực Tuyên Quang (PC Tuyên Quang) đó là: PC Tuyên Quang đã xây dựng và áp dụng một mô hình quản trị hiện đại, văn hóa làm việc phù hợp và tình hình thực tế hiện nay là mỗi cá nhân, mỗi đơn vị phải đặt công việc chung lên hàng đầu, luôn chủ động trong công việc, nhiệm vụ được giao phải cụ thể rõ ràng đến từng cá nhân và lấy kết quả thực hiện làm thước đo để đánh giá hiệu quả công việc.

Giám đốc Điện lực Na Hang – Vũ Trung Thành (đứng ngoài cùng bên phải) và các cán bộ phòng kế hoạch, kỹ thuật đã trực tiếp xuống hiện trường để cùng Đội quản lý vận hành khắc phục nhanh sự cố

Qua đó, đã tạo ra một bộ máy điều hành và làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả, một môi trường làm việc thân thiện và gắn kết. Công tác thi đua, khen thưởng đã được thay đổi một cách toàn diện, không còn mang tính hình thức và đã được chuyển từ đánh giá định tính sang định lượng với mức khen thưởng xứng đáng và kịp thời. Từ đó, đã tạo được động lực, tinh thần hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhất có thể nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) được giao.

Những công trình đầu tư xây dựng và các hạng mục sửa chữa lớn được Tổng công ty bổ sung năm 2021 sau khi hoàn thành đóng điện vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022 đã phát huy hiệu quả, chiến dịch 50 ngày làm sạch hành lang lưới điện của năm 2021 tiếp tục phát huy tác dụng trong năm 2022 do tiếp tục được duy trì và thực hiện thường xuyên.

Đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm 2022 đã có thêm sự vào cuộc của lực lượng đoàn thanh niên, so với năm 2021 và quý I/năm 2022 thì trong quý II công tác kiểm tra giám sát mua bán điện của PC Tuyên Quang đã được thực hiện quyết liệt và hiệu quả hơn rất nhiều.

Tuyên truyền phổ biến khách hàng về các hành vi phạm sử dụng điện nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong sử dụng điện.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2022, điện thương phẩm PC Tuyên Quang đạt 575,78 triệu kWh, tăng trưởng 7,56% so với cùng kỳ và đạt 45,44% kế hoạch EVNNPC giao năm 2022. Trong đó, thành phần công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 56,11%, tăng trưởng 11,22% so với cùng kỳ; Quản lý tiêu dùng chiếm tỷ trọng 36,28%, tăng trưởng là 2,90% so với cùng kỳ. Doanh thu tiền điện 6 tháng đầu năm đạt 1.025,04 tỷ đồng tăng 7,43% so với cùng kỳ.

Tỷ lệ tổn thất theo Thương phẩm: Lũy kế 6 tháng thực hiện 5,60%, thấp hơn 1,35% so với kế hoạch Tổng công ty giao (6,95%) và giảm 2,06% so với năm 2021 (7,66%); Tỷ lệ tổn thất theo cấp điện áp: Thực hiện 4,64%, thấp hơn 1,25% so với kế hoạch Tổng công ty giao (5,89%).

Lắp đặt và kiểm tra máy phát điện dự phòng tại điểm thi Trường THPT Đông Thọ, huyện Sơn Dương

Với những nỗ lực kể trên trong Quý I năm 2022, PC Tuyên Quang đã được Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ (HTNV) đạt 100,73 điểm, đứng thứ nhất trong 27 Công ty Điện lực trực thuộc.

Phát huy những kết quả đạt được, trong Quý II năm 2022, PC Tuyên Quang đã tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết liệt trong chỉ đạo và thực hiện tất cả các lĩnh vực SXKD được Tổng công ty giao.

Nhờ có sự tiến bộ vượt bậc nên PC Tuyên Quang đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được giao trong 6 tháng đầu năm 2022. Qua đó, PC Tuyên Quang đã được EVNNPC chấm điểm HTNV Quý II đạt 101,6 điểm, tiếp tục đứng thứ nhất trong 27 Công ty Điện lực trực thuộc.

Ông Hà Huy Tâm, Giám đốc PC Tuyên Quang

Ông Hà Huy Tâm, Giám đốc PC Tuyên Quang cho biết: Đơn vị đã có những chỉ đạo quan trọng nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nhằm phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch năm 2022. Trong đó, yêu cầu các Phó Giám đốc phụ trách chỉ đạo sát sao các phòng chức năng, các đơn vị tiếp tục phấn đấu, lập phương án, để hoàn thành các kế hoạch, nhiệm vụ được giao, phấn đấu có giải thưởng toàn diện từ Tổng công ty.

Cùng với đó, lãnh đạo các đơn vị thông tin, chia sẻ những khó khăn của Ngành điện ảnh hưởng tới cán bộ công nhân viên, phát động sản xuất khác tăng thêm thu nhập. Yêu các phòng chức năng phối hợp chặt chẽ để tiếp tục thực hiện đồng bộ và quyết liệt hơn các giải pháp đã đề ra, có sự theo dõi sát sao để điều chỉnh và bổ sung kịp thời, phù hợp nhằm đảm bảo việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 Tổng công ty giao.

Hoàng Dương