Petrolimex: 5 nhiệm vụ trọng tâm triển khai công tác kinh doanh Cụm Bắc Trung bộ

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023, các Công ty Xăng dầu cụm Bắc Trung bộ đã triển khai tích cực, đồng bộ các giải pháp, và đã đạt được những kết quả khả quan trong 5 tháng đầu.
petrolimex
Tổng Giám đốc Petrolimex Đào Nam Hải chủ trì Hội nghị

Vừa qua, tại Đà Nẵng, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã tổ chức Hội nghị công tác kinh doanh Cụm Bắc Trung bộ dưới sự chủ trì của Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Petrolimex Đào Nam Hải.

Hội nghị đã tập trung thảo luận về các vấn đề còn vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 qua 5 tháng đầu năm 2023 (5T2023), đưa ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tiếp theo.

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023, mặc dù có nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, CBCNV các Công ty Xăng dầu cụm Bắc Trung bộ đã triển khai tích cực, đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ SXKD cụ thể, đã đem lại những kết quả khả quan trọng trong 5 tháng đầu năm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Petrolimex Đào Nam Hải ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong hoạt động SXKD của các Công ty Xăng dầu cụm Bắc Trung Bộ đã góp phần vào kết quả chung của toàn Tập đoàn, đồng thời chỉ đạo các Công ty cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như sau:

1. Các Công ty tiếp tục chủ động, linh hoạt trong điều hành, phấn đầu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2023 được Tập đoàn giao; Chú trọng công tác đảm bảo an toàn về PCCC, bảo vệ môi trường, an toàn tài chính .v..v…

2. Phối hợp cùng các Ban Tập đoàn triển khai chương trình Dịch vụ cấp lẻ toàn quốc, tận dụng ưu điểm vượt trội của Petrolimex là hệ thống CTXD/CHXD với số lượng lớn và phủ khắp toàn quốc của Petrolimex. 

3. Tập trung đẩy mạnh áp dụng công nghệ, tự động hóa, chuyển đổi số trong các quá trình của SXKD

4. Đẩy mạnh kinh doanh hàng hóa khác (Gas, DMN, Sơn, Bảo hiểm);

5. Về công tác đầu tư phát triển: tập trung nguồn lực phát triển cửa hàng bán lẻ, mở rộng mạng lưới phân phối của Cụm; Triển khai NDTH mới tại CHXD đạt các mục tiêu: Đồng nhất về hình ảnh, màu sắc, chi tiết điển hình đặc thù NDTH trên toàn bộ hệ thống CHXD

[Quảng cáo]

 

 

Hà Anh