Petrolimex Bà Rịa - Vũng Tàu: “Không có cái gì bắt đầu từ ngày hôm nay!”

Thay đổi cách làm việc truyền thống bằng hệ thống quản trị tiên tiến làm cho phản ứng, hành vi làm việc của cán bộ, người lao động Petrolimex Bà Rịa - Vũng Tàu trở nên chuyên nghiệp hơn.

ba ria

Thúy Hà