Petrolimex bán xăng RON 95 tiêu chuẩn khí thải mới

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã chính thức kinh doanh các mặt hàng xăng RON 95 khí thải mức III và xăng RON 95 khí thải mức IV với tên gọi tắt niêm yết tại cửa hàng xăng dầu là Xăng RON 95-

Xăng RON 95-III & RON 95-IV là mặt hàng mới, có các chỉ tiêu chất lượng vượt trội so với xăng RON 95-II (khí thải mức II) đang sử dụng trên thị trường hiện nay ở 4 chỉ số sau:

(Tiêu chuẩn cơ sở Petrolimex số: TCCS 01:2015/PLX sửa đổi bổ sung lần 01 theo Quyết định số 549/PLX-QĐ-TGĐ ngày 07/12/2016)

Theo đó, chỉ tiêu về hàm lượng chì, lưu huỳnh, benzen đều thấp hơn từ 2-5 lần so với xăng RON 95 có chuẩn khí thải ở mức 2, điều này góp phần làm giảm thiểu khí thải ô nhiễm do các phương tiện giao thông thải ra môi trường.

Địa bàn kinh doanh xăng RON 95-III & RON 95-IV như sau:

• Xăng RON 95-IV bán tại các tỉnh phía Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra) và tại TP. Hồ Chí Minh.

• Xăng RON 95-III bán tại các tỉnh phía Nam (từ Quảng Bình trở vào).

Với tiêu chuẩn chất lượng vượt trội, xăng RON 95-III & RON 95-IV tương thích với động cơ xe ô tô thế hệ mới, góp phần giảm thiểu khí thải độc hại ra môi trường sống.

Việc kinh doanh xăng RON 95 với tiêu chuẩn khí thải cao hơn là phù hợp với Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ và các hướng dẫn về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới. Với ý thức bảo vệ môi trường và tinh thần cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ, Petrolimex đã trở thành doanh nghiệp tiên phong thực hiện Quyết định 49 nói trên.


Minh Anh