Petrolimex Hà Nội: Website & mạng xã hội là phương tiện chủ lực cho truyền thông 2022

Sáng 9/12/2021, tại Công ty Xăng dầu Khu vực I (Petrolimex Hà Nội) đã diễn ra buổi tổng kết công tác truyền thông năm 2021 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2022.

Công tác truyền thông là một lĩnh vực được Công ty Xăng dầu Khu vực I quan tâm và chú trọng, thông qua công tác này nhằm phổ biến, tuyên truyền các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ đến người lao động, hoạt động xã hội của Ngành Xăng dầu nói chung và Công ty nói riêng; góp phần đưa hình ảnh của Petrolimex Hà Nội đến gần hơn với người tiêu dùng, bạn hàng và đối tác.

Trong những năm qua Ban Website của Petrolimex Hà Nội đã tập trung nâng cao chất lượng, đẩy mạnh hiệu quả công tác truyền thông, tăng cường ứng dụng các hình thức truyền thông đa dạng với nội dung phong phú, phù hợp với từng thời điểm và từng giai đoạn sản xuất - kinh doanh.

Bên cạnh những kết quả đạt được thời gian qua, công tác truyền thông của toàn Công ty vẫn còn một số hạn chế như: tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông chưa có sự đồng đều giữa các đơn vị; nội dung truyền thông còn mang tính sự vụ; ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác tiềm năng truyền thông trên các nền tảng xã hội chưa được đẩy mạnh...

ha noi
Phó Giám đốc - Trưởng ban website Petrolimex Hà Nội Lưu Tiến Dũng chủ trì họp tổng kết công tác truyền thông

Để nâng công tác truyền thông tại Công ty tiệm cận mức chuyên nghiệp, bám sát hoạt động SX-KD và định hướng phát triển Công ty, thu hút người lao động tích cực tham gia góp sức cho hiệu quả chung của toàn Công ty, Ban website Công ty, các thành viên của Ban đã trao đổi, thảo luận đóng góp ý kiến để các bài viết có chiều sâu có sức lan tỏa trong CBCNV-NLĐ.

Đặc biệt là các gương điển hình trong SXKD; các giải pháp phát triển bài viết thông qua xây dựng đội ngũ cộng tác viên tại cơ sở và góp ý sửa đổi “quy chế hoạt động của trang thông tin điện tử” để phù hợp với thực tế của Công ty.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Giám đốc - Trưởng Ban website Petrolimex Hà Nội Lưu Tiến Dũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác truyền thông, tăng cường thông tin về hoạt động theo chức năng của đơn vị, xây dựng nội dung tuyên truyền một cách kịp thời, đầy đủ và chính xác; đặc biệt đặt trọng tâm truyền thông hướng tới người lao động trong toàn Công ty.

[Quảng cáo]

Hoài Thanh