Petrolimex: Hoàn thiện thể chế, hướng ra thị trường

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa tổ chức Hội nghị đánh giá thị trường 9 tháng 2020 và giải pháp điều hành (Khu vực Tây Nam bộ).
toan canh
Toàn cảnh Hội nghị

Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Petrolimex Trần Ngọc Năm chỉ đạo và điều hành Hội nghị với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Ban Petrolimex và các Công ty Xăng dầu: Tây Nam Bộ, An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long.

9 tháng năm 2020, thị trường kinh doanh xăng dầu chịu tác động của yếu tố khách quan vượt ra mọi dự báo từ dịch bệnh Covid-19 đến biến động giá xăng dầu thế giới đã gây ra nhiều khó khăn, thách thức trong công tác điều hành, tổ chức kinh doanh toàn hệ thống Petrolimex.

Đứng trước tình hình đó, Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Petrolimex Trần Ngọc Năm đại diện lãnh đạo Tập đoàn ghi nhận những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, người lao động tại 6 Công ty về dự Hội nghị đã đoàn kết, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh bám sát chỉ đạo của Tập đoàn và phù hợp với diễn biến thị trường tại từng đơn vị để đạt được những kết quả khả quan.

Trần Ngọc Năm
Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Petrolimex Trần Ngọc Năm chỉ đạo và điều hành Hội nghị

Tổng sản lượng xăng dầu xuất bán cơ bản hoàn thành tiến độ kế hoạch giao, đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong hệ thống ổn định phục vụ nhu cầu người dân tại mọi thời điểm; trong đó sản lượng bán lẻ vẫn duy trì được mức tăng trưởng so với cùng kỳ, cả 6 Công ty đều kinh doanh có lãi vượt mức tiến độ kế hoạch lợi nhuận Tập đoàn giao.

Thời gian tới, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Dự kiến Chính phủ sẽ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu; trong đó, sẽ có những quy định mới ảnh hưởng trực tiếp, mạnh mẽ đến thị trường.

Những chính sách hiện nay đã tạo ra cơ chế thể hiện nhiều mặt tích cực cần được phát huy, tuy nhiên cần hoàn thiện và khắc phục những nhược điểm trong thực tế vận hành. Chính vì vậy, thời gian tới đòi hỏi Tập đoàn cùng các Công ty thành viên cần phải có những điều chỉnh trong giải pháp điều hành đảm bảo tạo điều kiện cho các Công ty thành viên hướng ra thị trường, có tính khả thi, dễ thực hiện, đơn giản nghiệp vụ và kiểm soát được.

Lãnh đạo các Công ty, các Ban Petrolimex đã thảo luận, đánh giá những hiệu quả của chính sách hiện hành bên cạnh những hạn chế cần khắc phục; đóng góp ý kiến, kiến nghị vào dự kiến các giải pháp điều hành trong thời gian tới trên tinh thần xây dựng vì một mục tiêu chung “Petrolimex - Để tiến xa hơn”.

Văn Thắng