Petrolimex: Tập trung nguồn lực hoàn thành kế hoạch năm 2021

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/) vừa tổ chức hội nghị cụm các Công ty Xăng dầu phía Bắc để đánh giá thị trường xăng dầu 9T2020 và giải pháp điều hành Quý IV.

Tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Chính sách Kinh doanh & Bán buôn Tập đoàn Nguyễn Hồng Nam đã trình bày báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2020 và rà soát cơ chế, chính sách kinh doanh xăng dầu.

Tham luận của đại diện lãnh đạo 8 Công ty thành viên cụm phía Bắc đã làm rõ hơn  về tình hình kinh doanh của đơn vị trong 9 tháng năm 2020, những thuận lợi và khó khăn trong SXKD trước sự tác động của dịch Covid-19, sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ trên thị trường. Từ đó đánh giá các cơ chế, chính sách hiện hành để tham gia thảo luận, đề xuất với Tập đoàn các điểu chỉnh về cơ chế, chính sách để kinh doanh có hiệu quả hơn nữa trong những tháng cuối năm 2020, tiền đề cho năm 2021 và các năm kế tiếp, góp phần vào sự phát triển của Tập đoàn.

ong thang
UV HĐQT - Tổng giám đốc Petrolimex Phạm Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại Hội nghị, UV HĐQT - Tổng Giám đốc Petrolimex Phạm Đức Thắng đã chia sẻ với các đơn vị những khó khăn trong 9 tháng đầu năm 2020 và yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục phát huy cao hơn nữa những thành quả đã đạt được, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ năm 2020. Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách bán hàng phù hợp với diễn biến thị trường, tăng tính cạnh tranh, làm tiền đề triển khai thực hiện kế hoạch 2021.

ogn nam
UV HĐQT - Phó Tổng giám đốc Petrolimex Trần Ngọc Năm điều hành hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, UV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Petrolimex Trần Ngọc Năm thay mặt Lãnh đạo Tập đoàn biểu dương những nỗ lực, cố gắng các đơn vị trong thời gian qua, tiếp thu các ý kiến đóng góp, giải đáp một số vấn đề ngay tại Hội nghị, đồng thời giao các Ban nghiệp vụ Tập đoàn tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện ban hành các cơ chế, chính sách để các Công ty thành viên kịp thời triển khai ngay từ những ngày đầu năm 2021.

Trần Tuấn