Phiên họp lần thứ nhất Hội đồng trường Trường Đại học Điện lực nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sáng 21/3, Trường Đại học Điện lực tổ chức thành công phiên họp lần thứ nhất Hội đồng trường nhiệm kỳ 2023 - 2028. PGS.TS Đinh Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Hiệu trưởng chủ trì Hội nghị.

Tham dự phiên họp gồm có các thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Đại học Điện lực nhiệm kỳ 2023 – 2028; cùng đại diện Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

PGS.TS Đinh Văn Châu chủ trì Hội nghị.
PGS.TS Đinh Văn Châu chủ trì Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Đinh Văn Châu đã giới thiệu danh sách các thành viên Hội đồng trường, nêu lộ trình kiện toàn bộ máy làm việc của Hội đồng trường. Đồng thời, PGS.TS Đinh Văn Châu bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm, thảo luận và đóng góp của các thành viên trong Hội đồng trường để định hướng và phát triển Trường Đại học Điện lực trong thời gian tới.

Phiên họp thứ nhất, Hội đồng trường thông qua danh sách bầu cử và tiến hành bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Điện lực nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Các đại biểu tham dự bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Điện lực nhiệm kỳ 2023 – 2028
Các đại biểu tham dự bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Điện lực
nhiệm kỳ 2023 - 2028

Với tỷ lệ tín nhiệm cao từ các thành viên Hội đồng trường, PGS.TS Vũ Đình Ngọ - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Việt trì đã trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Điện lực nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Phiên họp lần thứ nhất Hội đồng trường, Trường Đại học Điện lực nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện quan trọng góp phần phát huy vai trò, năng lực, đề ra những định hướng, chiến lược phù hợp đưa Trường Đại học Điện lực phát triển lên tầm cao mới.

Toàn cảnh phiên họp.
Toàn cảnh phiên họp

Hội đồng trường được thành lập trên cơ sở của Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học.

Thúy Lan