PTC3 hỗ trợ kỹ thuật để Trung nam Group hoàn thành Dự án đường dây 500kV đấu nối vào nhà máy điện gió lớn nhất Việt Nam

Công ty CP đầu tư xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công nhánh rẽ (đấu chuyển tiếp trên đường dây 500kV Pleiku – Di Linh) và sân phân phối Trạm biến áp 500kV Ea Nam - Dự án Nhà máy điện gió Ea Nam 400MW.

Công trình được xây dựng tại huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, với quy mô xây dựng mới nhánh rẽ đoạn đường dây 500kV mạch kép dài 1,2 km đấu nối từ nhà máy Điện gió Ea Nam chuyển tiếp vào đường dây 500kV Pleiku – Di Linh hiện hữu. Cùng với đó xây dựng trạm biến áp dự án Nhà máy điện gió Ea Nam với 2 máy biến áp 500kV/33kV, công suất 2x225 MVA.

Đường dây 500kV đấu nối vào Nhà máy điện gió Ea Nam
Đường dây 500kV đấu nối vào Nhà máy điện gió Ea Nam

Để hoàn thành được công trình này, trong thời gian qua, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã hỗ trợ kỹ thuật cho chủ đầu tư trong công tác khảo sát hiện trường và phối hợp kiểm tra góp ý hồ sơ thiết kế kỹ thuật điểm đấu nối tại khoảng cột 258 - 259 đường dây 500kV Pleiku – Di Linh và hồ sơ thiết kế kỹ thuật TBA 500kV Ea Nam.

PTC3 đã cùng với chủ đầu tư khảo sát lập phương án phê duyệt phương án thi công các vị trí đào hầm cáp ngầm đường dây 33kV giao chéo các đường dây 500kV Pleiku-Di Linh, đường dây 500kV Pleiku-Đắk Nông, đường dây 220kV Pleiku 2-Krông Búk. Khảo sát hiện trường lập, phê duyệt phương án thi công xây dựng móng cột đường dây 500kV đấu nối NMĐG Ea Nam nằm dưới đường dây 500kV Pleiku-Di Linh hiện hữu. Giám sát an toàn quá trình thi công như: Đào hầm cáp ngầm đường dây 33kV đoạn giao chéo với đường dây 220kV, 500kV; Xây dựng móng cột đường dây 500kV đấu nối NMĐG Ea Nam; Lắp dựng cột thép và thi công rải, căng dây đấu nối chuyển tiếp đường dây 500kV Pleiku-Di Linh hiện hữu.

Sau khi hoàn thành xây dựng, PTC3 đã tiến hành phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra nghiệm thu lắp điểm đấu nối và hỗ trợ kỹ thuật cho chủ đầu tư trong công tác dựng cột, kéo rải dây đường dây, các ngăn xuất tuyến, nghiệm thu tổng mạch rơle bảo vệ tại TBA 500kV Ea Nam và nghiệm thu đóng điện điểm đấu nối dự án Đường dây 500kV NMĐG Ea Nam.

Công trình đã đóng điện đưa vào vận hành và PTC3 là đơn vị quản lý vận hành (vận hành thuê) đoạn đường dây 500kV nhánh rẽ đấu nối Nhà máy điện gió Ea Nam với chiều dài 1,2km. Đồng thời sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho Trung Nam Group nghiệm thu mang tải Công trình Nhà máy điện gió Ea Nam.

Công nhân PTC3 kiểm tra, nghiệm thu đường dây trước khi đóng điện
Công nhân PTC3 kiểm tra, nghiệm thu đường dây trước khi đóng điện

Dự án Nhà máy điện gió Ea Nam 400MW kết hợp Trạm biến áp và đường dây 450MVA/500kV ngoài việc đấu nối chuyển tiếp lên đường dây 500kV Pleiku - Di Linh sau khi hoàn thành (dự kiến trước ngày 1/11/2021) sẽ là dự án nhà máy điện gió lớn nhất Việt Nam hiện nay. Dự kiến khi hoàn thành hàng năm sẽ bổ sung khoảng 1,17 tỷ kWh vào nguồn điện quốc gia.

Dự án được Công ty Cổ phần điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1– thành viên của Trung nam Group – làm chủ đầu tư, được Bộ Công Thương bổ sung vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh và được UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý quyết định đầu tư tại Quyết định số 3282/QĐ-UBND ngày 31/12/2020. Dự án được triển khai tốc độ nhằm đạt được các hiệu quả kinh tế và mang lại giá trị năng lượng xanh sạch phục vụ tiêu thụ điện tại địa phương và khu vực, đồng thời đóng góp nguồn ngân sách lớn cho tỉnh Đắk Lắk mỗi năm.

PV