PV Drilling: Không chia lợi nhuận năm 2022 của PVD Tech và PVD Tubulars, phê duyệt kế hoạch tái cơ cấu đến năm 2025

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) vừa thông qua việc không chia lợi nhuận năm 2022 của Công ty PVD Tech và Công ty PVD Tubulars; cũng như phê duyệt Kế hoạch tái cơ cấu PV Drilling đến năm 2025.
Giàn khoán PV Drilling
Hội đồng Quản trị PV Drilling chấp thuận phương án không chia lợi nhuận năm 2022 của Công ty PVD Tech và Công ty PVD Tubulars.

Cụ thể, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, mã chứng khoán: PVD – sàn: HoSE) chấp thuận phương án không chia lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Khoan Dầu khí PVD (PVD Tech).

PVD Tech là đơn vị thành viên của PV Drilling với vốn điều lệ là 450 tỷ đồng, chuyên cho thuê cụm thiết bị khoan (DES), dịch vụ kỹ thuật giếng khoan, dịch vụ thiết kế, chế tạo và sản xuất thiết bị kỹ thuật cao, dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng…  

Đồng thời, Hội đồng Quản trị PV Drilling cũng chấp thuận kế hoạch không chia lợi nhuận cho các bên liên doanh trong năm 2023 của Công ty PVD Tubulars.

Công ty PVD Tubulars có tên đầy đủ là Công ty TNHH Cần ống khoan Dầu khí Việt Nam là công ty liên doanh giữa PVD Tech (51%) và Marubeni-itochu Tubulars Asia Pte., Ltd (49%) với mức vốn điều lệ 3,5 triệu USD, chuyên kinh doanh cung cấp các sản phẩm cần khoan, ống chống, ống khai thác và cung cấp dịch vụ quản lý ống chống trọn gói.

Trước đó, vào ngày 16/5, Hội đồng Quản trị PV Drilling khí đã phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại Tổng Công ty đến năm 2025. Trong đó, có phê duyệt việc giải thể Chi nhánh Myanmar, đổi Chi nhánh Malaysia thành Văn phòng điều hành Malaysia và đổi Chi nhánh Brunei thành Văn phòng điều hành Brunei để phù hợp với thực tế và giấy phép đăng ký hoạt động tại nước sở tại.

Brunei và Malaysia hiện là hai thị trường nước ngoài trọng điểm của PV Drilling. Theo Báo cáo thường niên năm 2022 của PV Drilling, tại thị trường Brunei, giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm PV DRILLING V đang thực hiện chương trình khoan theo hợp đồng với khách hàng Brunei Shell Petroleum Company Sdn Bhd (BSP). Đây là hợp đồng khoan dài nhất của PV Drilling với thời hạn 6 năm, cùng 2 lần tùy chọn gia hạn với mỗi lần là 2 năm. Giàn khoan PV DRILLING V đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 01/2022, và đến nay luôn được vận hành an toàn, hiệu quả, với hiệu suất hoạt động cao.

Tại thị trường Malaysia, PV Drilling vẫn duy trì giàn PV DRILLING III khoan cho khách hàng tại đây, trở thành đơn vị quen thuộc tại thị trường này. Ngoài ra, PV Drilling dự kiến sẽ mở rộng hoạt động với 2-3 giàn khoan tự nâng làm việc dài hạn tại Malaysia trong thời gian tới, kết hợp cung cấp các dịch vụ kỹ thuật giếng kh oan và dịch vụ trọn gói (bundled services) cho các khách hàng.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý 1/2023, PV Drilling ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1.226 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ nưam trước, và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt trên 52 tỷ đồng, so với mức lỗ 75 tỷ đồng trong quý 1/2022. Như vậy, kết thúc quý 1/2023, PV Drilling đã hoàn thành gần 23% mục tiêu doanh thu và 52% mục tiêu lợi nhuận cả năm nay.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 26/4, ban lãnh đạo PV Drilling cho biết các giàn khoan đang sở hữu hiện đã thu xếp được việc làm liên tục đến hết năm 2023 với đơn giá dịch vụ tăng khoảng 30 - 40% so với năm 2022 đối với các hợp đồng dài hạn vừa ký kết. Giá cho thuê giàn trong quý 1/2023 của PV Drilling đạt trung bình khoảng 70.000 USD/ngày.

PV Drilling dự báo nhu cầu giàn khoan tự nâng tại thị trường Việt Nam trong năm 2023 sẽ vào khoảng 7 - 8 giàn khoan và trong năm 2024 sẽ tăng lên 9 giàn. Do đó, lợi nhuận sau thuế của công ty trong năm nay có thể đạt hơn 200 tỷ đồng, gấp đôi so với mức 100 tỷ đồng theo kế hoạch đề ra.

Quỳnh Trang