Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có ông Hoàng Ngọc Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc PVEP; đại diện Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, cùng toàn thể cán bộ đảng viên Chi bộ Văn phòng Đảng Đoàn.

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2021), đề cao vai trò của văn hoá doanh nghiệp trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững, thực thi sứ mệnh và tầm nhìn của Ngành trong những chặng đường đi lên cùng đất nước, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã và đang triển khai tích cực các nội dung đề án tái tạo văn hoá doanh nghiệp PetroVietnam với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”.

Đây là nội dung quan trọng giúp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên hướng đến hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên, góp phần xây dựng  tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

Buổi Sinh hoạt chuyên đề thực hiện hành động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Buổi sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” của chi bộ Văn phòng Đảng Đoàn

Đối với PVEP, Đảng ủy Tổng công ty cũng xác định, việc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” trong toàn Đảng bộ là một nội dung quan trọng trong thực hiện Đề án Tái tạo Văn hóa Petrovietnam, gắn với việc triển khai thực hiện những giá trị cốt lõi riêng đã và đang hình thành trong đời sống lao động của tập thể cán bộ, nhân viên PVEP.

Việc quán triệt sinh hoạt chuyên đề sâu rộng tới từng cấp cơ sở trong toàn Đảng bộ sẽ góp phần xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý, điều hành doanh nghiệp, làm cho các giá trị văn hóa doanh nghiệp PetroVietnam. Cụ thể, PVEP được lan toả trong tổ chức, tạo sự chuyển biến về nhận thức và bước đầu tác động đến hành vi của lãnh đạo, cán bộ nhân viên, người lao động trong Tổng Công ty.

Điều này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong bối cảnh PVEP phải nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cùng suy thoái kinh tế toàn cầu và tác động lâu dài của cuộc khủng hoảng suy giảm giá dầu và xu hướng chuyển đổi năng lượng trên thế giới.

Trong khuôn khổ buổi sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ Đảng - Đoàn đã tiến hành trao đổi, thảo luận sôi nổi về các nội dung triển khai Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam, coi đây chính là giải pháp quan trọng, cơ bản để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị hiện nay. Các nội dung trong chuyên đề đã được ông Lê Mạnh Cường - Phó Chánh Văn phòng Đảng Đoàn giới thiệu tổng quan và chi tiết, từ khái niệm cũng minh hoạ trực quan, phương pháp thực hiện, vận dụng vào thực tiễn, cùng các giải pháp thực hiện tại chi bộ.  Buổi sinh hoạt cũng nhận được các ý kiến đóng góp sôi nổi của các đang viên tham dự.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt, ông Hoàng Ngọc Trung biểu dương và đánh giá cao công tác tổ chức sinh hoạt chuyên đề, từ hình thức đến nội dung của Chi bộ Văn phòng Đảng Đoàn, qua đó giúp các đảng viên nâng cao nhận thức, đưa và vận dụng trong thực tế, hướng tới thực hiện công việc sáng tạo, hiệu quả hơn nữa. Đồng chí đề nghị Chi bộ sớm hoàn thiện Nghị quyết và khẩn trương tổ chức triển khai trong công tác của Chi bộ, công việc của Văn phòng Đảng Đoàn, làm nổi bật một tập thể đoàn kết và kỷ cương.

Song song với thực hiện phương châm hành động của Tập đoàn, mỗi tập thể, cá nhân cần tiếp tục thực thi các giá trị cốt lõi và góp phần làm rõ nét văn hóa PVEP, đóng góp tích cực cho nền tảng phát triển chung của toàn ngành.