PVOIL Hải Phòng khai trương cửa hàng xăng dầu Thành Tô

Với việc đưa CHXD Thành Tô vào hoạt động, PVOIL Hải Phòng có tất cả 26 CHXD trực thuộc (trong đó thành phố Hải Phòng có 16 CHXD, tỉnh Hải Dương có 9 CHXD và 01 CHXD ở tỉnh Hà Giang).
thanh to
Cửa hàng xăng dầu Thành Tô tại địa chỉ Lô CC2- Dự án Thành Tô, phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Ngày 11/2/2022, Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng (PVOIL Hải Phòng) đã khai trương và đưa vào hoạt động Cửa hàng xăng dầu Thành Tô tại địa chỉ Lô CC2 - Dự án Thành Tô, phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

CHXD Thành Tô nằm trên trục đường có nhiều công ty, nhà máy, sân bay, các hãng taxi…, khu vực có mật độ dân cư đông đúc, với nhiều phương tiện qua lại; sản lượng kinh doanh dự kiến năm đầu tiên ước đạt từ 200 - 300 m3/tháng với đầy đủ các mặt hàng, bao gồm xăng RON 95-III, xăng E5 RON 92-II và dầu DO 0,05S-II.

thanh to
Cửa hàng xăng dầu Thành Tô nằm trên trục đường có mật độ dân cư đông đúc

Với việc đưa CHXD Thành Tô vào hoạt động, PVOIL Hải Phòng có tất cả 26 CHXD trực thuộc (trong đó thành phố Hải Phòng có 16 CHXD, tỉnh Hải Dương có 9 CHXD và 01 CHXD ở tỉnh Hà Giang).

Thanh Xuân