Quốc hội hôm nay (2/6): Thảo luận về 4 dự án Luật, hai Bộ trưởng đăng đàn trả lời đại biểu

Theo Chương trình phiên họp ngày 2/6/2023, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, hôm nay Quốc hội sẽ thảo luận về các dự án Luật Viễn thông (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; dự án Luật Căn cước công dân; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Hôm nay (2/6), Quốc hội sẽ thảo luận về 4 dự án Luật, hai Bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời, làm rõ các ý kiến thảo luận của đại biểu tại Hội trường
Hôm nay (2/6), Quốc hội sẽ thảo luận về 4 dự án Luật, hai Bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời, làm rõ các ý kiến thảo luận của đại biểu tại Hội trường

Cụ thể, trong buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương sẽ điều hành nội dung Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Sau đó, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, sẽ trình bày Tờ trình về dự án Luật Viễn thông (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy sẽ trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Viễn thông (sửa đổi).

Các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong buổi chiều, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương sẽ điều hành phiên họp.

Tại đây, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, sẽ trình bày Tờ trình về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới sẽ trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

Các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Phương Chi