Quy mô diện tích Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y sẽ giảm hơn 4 lần

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy mô diện tích Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum. Theo dự thảo, diện tích khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Kon Tum) sẽ giảm hơn 4 lần so với quy mô hiện tại.
cua khau bo y
 Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y sau khi điều chỉnh sẽ có tổng diện tích là 16.000 ha

Theo dự thảo Quyết định, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y sau khi điều chỉnh có tổng diện tích là 16.000 ha, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y sau khi điều chỉnh có tổng diện tích là 16.000 ha bao gồm xã Pờ Y, xã Đăk Kan (thôn 1,3,4), xã Đăk Xú (thôn Thung Nai) và thị trấn Plei Kần (thôn 7) thuộc huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. R

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y được tổ chức thành các khu chức năng gồm khu công nghiệp, khu du lịch, khu đô thị, dân cư và các khu chức năng khác phù hợp với quy định của pháp luật và đặc điểm của địa phương. Quy mô, vị trí từng khu chức năng được xác định trong quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch chi tiết Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum.

Hoạt động và các cơ chế, chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y tỉnh Kon Tum được thực hiện theo pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp, Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế và các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Theo Quyết định số 2172005/QĐ-TTg, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y có diện tích 68.570 ha, bao gồm các xã Sa Loong, Bờ Y, Đắk Sú, Đắk Nông, Đắk Dục và thị trấn Plei Kần huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Như vậy, sau 15 năm ban hành Quyết định số 217/QĐ/2005, diện tích của Khu kinh tế Bờ Y sẽ giảm xuống hơn 4 lần.

Ranh giới địa lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y được xác định:

Phía Bắc giáp suối Đăk Xú thuộc xã Đăk Xú;

Phía Nam giáp suối Đăk Hang và suối Đăk Koi thuộc xã Sa Loong;

Phía Đông giáp thị trấn Plei Kần và Quốc lộ 14C;

Phía Tây giáp huyện Phu Vông, tỉnh Attapư nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và huyện Tà Veng, tỉnh Ratanakiri Vương quốc Campuchia.

Thanh An