Sắp diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV

Tham gia Đại hội, đại biểu của Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương gồm 6 đồng chí, là các đại biểu chính thức đã được bầu tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra hồi tháng 8/2022.
Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị duyệt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 - 2027
Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị duyệt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 - 2027

Nhiều hoạt động trong khuôn khổ Đại hội 

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ diễn ra trong 2 ngày 10, 11/10/2022 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Tham dự Đại hội có 293 đại biểu chính thức đại diện hơn 80.000 đoàn viên thanh niên của 56 cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Trong đó, có 192 đồng chí đại biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (65,5%).

Về trình độ chuyên môn: Tiến sỹ: 15 đồng chí (5,11%); Thạc sỹ: 174 đồng chí (59,3%); Đại học: 70 đồng chí (23,9 %); 12/12: 34 đồng chí (11.6%).

Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp hoặc Cử nhân: 44 đồng chí (15%). Trung cấp: 114 đồng chí (38.9%).

Đại biểu trẻ tuổi nhất: 18 tuổi. Đại biểu nhiều tuổi nhất: 39 tuổi.

Đại hội sẽ được đón tiếp 200 đại biểu là Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo các Bộ, Ngành, cơ quan Trung ương; Thường trực Đoàn Khối qua các thời kỳ; các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối; các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc. 

Tham gia Đại hội, đại biểu của Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương gồm 6 đồng chí, là các đại biểu chính thức đã được bầu tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra hồi tháng 8/2022.

Với chủ đề “Xây dựng Đoàn vững mạnh; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”. Đại hội có nhiệm vụ: tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ III; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2022 - 2027; thảo luận đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và đóng góp ý kiến sửa đổi Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; bầu BCH Đoàn Khối khóa IV nhiệm kỳ 2022 - 2027, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. 

Tại Đại hội, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương sẽ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng. Đại hội sẽ tổ chức thảo luận tại 3 Diễn đàn: 

Diễn đàn 1: Giải pháp triển khai hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”.

Diễn đàn 2: Giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Khối các cơ quan Trung ương gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Diễn đàn 3: “Phát huy vai trò của Đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh”.

Ngoài ra, Đoàn Khối cũng tổ chức Triển lãm ảnh “Dấu ấn nhiệm kỳ” phản ánh kết quả hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên các cơ sở đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Dấu ấn nhiệm kỳ 2017-2022

Nhiệm kỳ 2017-2022, trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, sự quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các hoạt động có điểm nhấn, đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến trong mọi mặt của công tác đoàn và phong trào thanh niên, trong đó: 

Thứ nhất, công tác giáo dục được các cấp bộ đoàn tập trung chỉ đạo đồng bộ, kịp thời; tổ chức nhiều hoạt động với nội dung và hình thức đa dạng, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, tinh thần sống và làm việc theo pháp luật của đoàn viên, thanh niên.

Thứ hai, việc triển các phong trào hành động cách mạng và chương trình đồng hành với thanh niên được đẩy mạnh, có nhiều điểm mới, được đoàn viên, thanh niên đón nhận, các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đồng tình, ủng hộ, ghi nhận, đánh giá cao với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, đặc biệt đã có những điều chỉnh kịp thời trong triển khai các hoạt động phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19, đóng góp tích cực góp phần chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò là lực lượng xung kích, đề ra nhiều sáng kiến trong công tác chuyên môn góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối và các cơ quan Trung ương; 

Thứ ba, công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần ổn định tổ chức, đặt nền móng cho sự phát triển vững mạnh của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương

Những kết quả đạt được trong công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2022 có ý nghĩa quan trọng, khẳng định vai trò, vị thế ngày càng được nâng cao của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, tạo tiền đề cho việc tiếp tục triển khai thực hiện trong những năm tiếp theo.

Định hướng nhiệm kỳ mới

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV sẽ dự thảo phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2017-2022 với mục tiêu: 

Một là, xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và hành động, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng; lực lượng xung kích cách mạng; trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Nâng cao vị thế, vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn đối với các cấp ủy, cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của tổ chức Đoàn, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn. 

Hai là, bồi dưỡng thế hệ trẻ Khối các cơ quan Trung ương có lý tưởng cách mạng, khát vọng cống hiến; đạo đức, lối sống văn hoá; phát triển lành mạnh, toàn diện về trí tuệ, thể chất, tinh thần; cổ vũ đoàn viên, thanh niên thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động  sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại. 

Ba là, phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của thanh niên góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tích cực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Chấp hành Đoàn Khối đặt ra 12 chỉ tiêu phấn đấu: 

(i) 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn. 

(ii) Đến hết nhiệm kỳ, trên 70% đoàn viên, thanh niên được tiếp cận các hoạt động  nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn các cấp triển khai thực hiện. Tối thiểu 60% thanh niên đăng ký tài khoản định danh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử. 

(iii) Tổ chức 250 hội thảo, hội nghị, diễn đàn đóng góp ý kiến góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, cải cách hành chính. 

(iv) Đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện 2.000 công trình, đề tài nghiên cứu, nhiệm vụ khoa học. 

(v) Thực hiện 2.000 - 2.500 công trình, phần việc thanh niên, trong đó hỗ trợ xây dựng 150 căn nhà tình nghĩa, nhà nhân ái. 

(vi) Phấn đấu cả nhiệm kỳ, đoàn viên, thanh niên tham gia trồng mới 1.150.000 cây xanh. 

(vii) Hỗ trợ, giúp đỡ 10.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. 

(viii) Tham gia, hỗ trợ 05 thôn, bản khó khăn hoàn thành tiêu chí nông thôn mới. 

(ix) 80.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, thụ hưởng các hoạt động nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ và hội nhập quốc tế. 

(x) Thành lập Quỹ phát triển tài năng trẻ Khối các cơ quan Trung ương; phấn đấu tặng thưởng và hỗ trợ 1000 trí thức, nhà khoa học trẻ; sinh viên; con em cán bộ, công chức, người lao động Khối các cơ quan Trung ương. 

(xi) Hằng năm, phấn đấu giới thiệu từ 3.000 - 3.500 đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; phấn đấu số lượng đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng chiếm 70% đảng viên mới.

(xii) Hằng năm, 100% cán bộ đoàn chủ chốt các cấp được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn, cập nhật kiến thức mới.

Thy Thảo