Sắp diễn ra Diễn đàn “Thanh niên Công Thương với các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”

Ngày 23/12, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương sẽ tổ chức Diễn đàn “Thanh niên Công Thương với các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới”.

Ngày 23/12, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương sẽ tổ chức Diễn đàn “Thanh niên Công Thương với các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới”.

Triển khai chương trình hành động nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương với nhiệm vụ trọng tâm là triển khai công tác đoàn gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành; Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương sẽ tổ chức Diễn đàn “Thanh niên Công Thương với các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới”.

Mục đích của chương trình nhằm tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đào tạo chuyên môn về các FTA thế hệ mới mà Việt Nam tham gia với nội dung thiết thực, gắn với công tác chuyên môn của đoàn viên thanh niên Bộ Công Thương, cung cấp nền tảng kiến thức và lý luận để mỗi đoàn viên có thể dựa vào đó chủ động trau dồi kiến thức chuyên môn và năng lực công tác liên quan đến lĩnh vực hội nhập kinh tế nói chung, và FTA nói riêng.

Đồng thời, tạo khuôn khổ thúc đẩy công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức chuyên môn một cách lâu dài, có tính định kỳ, thường xuyên; tăng cường tần suất giao lưu, phối hợp, chia sẻ về chuyên môn giữa thanh niên các đơn vị.

Diễn đàn sẽ tập trung thảo luận những nội dung chính như, nhìn lại bối cảnh, quá trình đàm phán, tham gia các FTA thế hệ mới của Việt Nam; Giới thiệu tổng quan về các FTA thế hệ mới của Việt Nam; Xu hướng xây dựng, ký kết FTA tại các khu vực trên thế giới so với Việt Nam (xu hướng song phương/đa phương; xu hướng về nội dung, phạm vi, cấu phần mang tính thế hệ mới của các FTA mới được ký kết hoặc đang được đàm phán; xu hướng các khuôn khổ hợp tác kinh tế phi-truyền thống như IPEF).

Diễn đàn có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Công Thương và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; đại diện Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; đại diện Đoàn Thanh niên các Bộ, ngành và Đoàn viên các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Bộ Công Thương.

Diễn đàn “Thanh niên Công Thương với các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới” sẽ diễn ra vào 08h30, ngày 23/12/2022 tại Phòng 210 Nhà B, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Khánh Thy