Supe Lâm Thao: sản xuất đảm bảo chất lượng đi đôi với bảo vệ môi trường

Với lợi thế từ phong trào sáng kiến tiết kiệm, cải tiến kỹ thuật đã có truyền thống nhiều năm, Công ty CP Supe và Hóa chất Lâm Thao đã từng bước cải tạo, khắc phục các hạn chế làm ảnh hưởng môi trường.
supe
Thu hồi nước thải rửa lọc nhằm tái sử dụng vào sản xuất

Từ năm 2015 đến năm 2019 Công ty đã có 1.652 đề tài, sáng kiến của 3.951 tác giả. Với quan điểm lãnh đạo xuyên suốt: sản xuất đảm bảo chất lượng phải đi đôi với đảm bảo an toàn, đặc biệt là đảm bảo môi trường, các đề tài, sáng kiến được áp dụng phần lớn là các cải tiến, đổi mới liên quan đến cải thiện môi trường, bảo vệ môi trường.

Một số đề tài nổi bật về nghiên cứu thay đổi công nghệ nhằm đảm bảo môi trường như đề tài "Nghiên cứu giải pháp lập phương án sửa chữa tháp tiếp xúc dây chuyền Axít 2 nhằm nâng cao hiệu suất chuyển hoá, giảm thiểu khí thải phát tán ra môi trường". Áp dụng đề tài này đã tăng được hiệu suất chuyển hoá SO2 thành SO3 của toàn máy từ 99,86 % lên 99,89 %, tăng sản lượng thực tế của dây chuyền Axít 2 góp phần giảm giá thành, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều quan trọng nhất khi thực hiện giải pháp trên đã đáp ứng được yêu cầu về kiểm soát phát thải SO2 ra môi trường, hàm lượng SO2 cao nhất 239 mg/Nm3, trung bình 235 mg/Nm3, thấp hơn rất nhiều so với chỉ tiêu phát thải quy định trong cột B QCVN 21:2009/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường (hàm lượng SO2 ≤ 450 mg/Nm3). Đối với đề tài "Nghiên cứu, lập giải pháp công nghệ mới xử lý dung dịch H2SiF6 trong dây chuyền sản xuất supe lân nhằm giải quyết môi trường và nâng cao hiệu quả kinh tế" thì không chỉ sử dụng hợp lý tài nguyên của đất nước do hiện nay quặng apatit nguyên khai loại 2 trữ lượng còn rất nhiều, quặng apatit tuyển và quặng apatit nguyên khai loại 1 còn ít, mang lại lợi ích kinh tế cho Công ty, đề tài này còn có hiệu quả lớn về mặt xã hội, môi trường: Giải quyết được triệt để vấn đề xử lý nước thải sản xuất supe lân, không xả nước thải sản xuất ra môi trường, không phát sinh ra chất thải mới; Cải thiện được điều kiện lao động cho người lao động do không phải sản xuất trừ sâu công nghiệp và trung hòa xử lý nước thải.

Bên cạnh thành công trong các nghiên cứu đổi mới công nghệ, Công ty còn có nhiều sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa sản xuất. Có thể kể đến một số sáng kiến cải tạo, đổi mới, cải thiện môi trường hiệu quả, đảm bảo đạt các chỉ tiêu khí thải, bụi thải, nước thải theo QCVN như: Sáng kiến "Cải tạo hệ thống hấp thụ xí nghiệp Supe 1 đáp ứng tiêu chuẩn môi trường, thuận lợi cho vận hành và mang lại hiệu quả kinh tế"; Sáng kiến "Thu hồi nước thải rửa lọc nhằm tái sử dụng vào sản xuất, đảm bảo không có nước thải xả ra ngoài môi trường và mang lại hiệu quả kinh tế cao tại Xí nghiệp Cấp thoát nước"; Sáng kiến "nghiên cứu thiết kế, chế tạo thi công dây chuyền đóng bao Lân nung chảy dạng bột đồng bộ bằng phương pháp khâu kín thay thế máy đóng bao Lân nung chảy dạng bột kiểu vòi rót tự làm kín, đảm bảo ổn định định lượng trong bao, giải quyết tốt vấn đề môi trường tại xí nghiệp Phân lân nung chảy";...

Những thành tựu trong nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm bảo vệ môi trường của Công ty không chỉ áp dụng có hiệu quả tại Công ty mà còn được các cấp các ngành ghi nhận, có thể áp dụng cho các doanh nghiệp có mô hình và công nghệ sản xuất tương tự. Nhiều đề tài đã nhận được giải thưởng tại các Hội thi sáng tạo khoa học công nghệ.

Chỉ tính riêng giai đoạn từ năm 2015 đến 2019, Công ty đã vinh dự được các giải thưởng: Trong các Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ: đã nhận được 1 Giải Nhất, 04 Giải Ba; Trong các Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc: đã nhận được 2 Giải Khuyến khích; Trong Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (VFFOTEC): 1 Giải Nhất; 1 Huy chương Bạc Giải thưởng Quốc tế về Khoa học Công nghệ năm 2018 tại Hàn Quốc; 1 Giải Đặc biệt về Khoa học Công nghệ năm 2018 của Trường Đại học Hoàng gia Ả Rập Xê Út. Cũng từ năm 2015 đến 2019, Công ty đã có 40 cá nhân đã vinh dự được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng khen và Huy hiệu Lao động sáng tạo.

Trong thời gian tới, để các hoạt động khoa học, công nghệ ngày càng hữu ích, Công ty sẽ thực hiện một số giải pháp sau: 

Thứ nhất, chú trọng việc triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ đảm bảo vừa đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo thực tiễn của công tác bảo vệ môi trường.

Thứ hai, xem xét mở rộng sự hợp tác với các viện, trung tâm nghiên cứu trong việc triển khai thực hiện các đề tài, dự án phục vụ cho sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường.

Thứ ba, tiếp tục đầu tư hoàn thiện các thiết bị quan trắc online. Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, quản trị Công ty.

Thứ tư, tiếp tục phát huy nội lực, đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu đổi mới, áp dụng khoa học, công nghệ tiên tiến nhằm tối ưu các hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo chất lượng vừa đảm bảo vấn đề bảo vệ môi trường.

Châu Anh